Agenda 2030


Klicka på en ikon för att komma till ett mål

Vad har nyheter och journalistik för roll i att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling? Medierna kan informera sina läsare, lyssnare eller tittare om hur FN:s medlemsstater lever upp till sina åtaganden för de globala målen. De ska förstås också granska stater, företag, makthavare och politiker och föra till ljuset hur arbetet med frågorna går. Med bättre medie- och informationskunnighet kan människor göra mer informerade val och på så vis själva bidra till en bättre värld för alla.

Att arbeta med och om medier är en nyckel för att göra sig informerad, bilda sig en åsikt men även för att uttrycka sin egen åsikt i flera svåra och ibland komplexa frågor. Med andra ord fyller medier i allra högsta grad en demokratisk funktion som är ett måste för att Agenda 2030 ska bli verklighet.

Här ges förslag på hur du som lärare kan arbeta med de 17 globala målen genom nyhetsmedier. Att lära med, om och genom medier kan skapa större förståelse för de globala målens komplexitet.

Under varje mål hittar du förslag på hur du kan arbeta med målen i din undervisning. Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, är förstås särskilt angeläget utifrån demokratisynpunkt men det är möjligt att arbeta utifrån samtliga mål med tidningen som källa eller med journalistik som presentationsväg.

Klicka på ikonerna ovan för att ta dig till varje enskilt mål. Där finns till exempel kopplade lektionstips, länkar till bra källor på området och kortare intervjuer med journalister, forskare eller sakkunniga som på något vis arbetar med målet i fråga.