Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur


En av de innovationer som det pratats mest om under det senaste året är chatroboten ChatGPT från företaget OpenAI. Chattroboten, som är baserad på en språkmodell, kan svara på frågor om allt mellan himmel och jord och har gjort det möjligt för den breda allmänheten att testa kraften av artificiell intelligens på allvar. Vi har pratat med Anders Thoresson AI Sweden om AI-utveckling, om hur AI kommer att påverka mediebranschen och hur man som elev kan nyttja potentialen i ChatGPT.

Varför pratas det så mycket om AI just nu?

— Anledningen är att OpenAI lanserade ChatGPT, vilket gjorde AI mer tillgängligt för allmänheten. Utvecklingen av AI har pågått under många decennier, men det har nu blivit mer tillgängligt och användbart för företag och vanliga konsumenter. AI börjar dyka upp i tjänster och produkter som vi som vanliga konsumenter använder varje dag. Så är det ju med den allra mesta teknikutvecklingen, det börjar som ganska smala, specialiserade och dyra verktyg, och sen i takt med att utvecklingen går framåt och saker blir mer användarvänliga och billiga så får man det här breda och publika genombrottet som AI fått nu.

Det sker nu en snabb utveckling för att implementera artificiell intelligens i olika samhällssektorer, inte minst inom journalistiken. Anders Thoresson tror att den artificiella intelligensen kommer påverka mediebranschen på åtminstone tre sätt. För det första som ett verktyg för journalistiken, vilket handlar om själva det journalistiska hantverket med allt från att skriva intervjufrågor till att få hjälp med korrekturläsning eller analysera stora datamängder. För det andra som ett verktyg att sprida journalistiken, med mer träffsäkra annons- och prenumerationstjänster. För det tredje som ett ämne för journalister att bevaka, i takt med att fler kommuner, företag och organisationer kommer att använda AI i sina verksamheter.

— Den artificiella intelligensen kommer att bli en viktig del för journalistiken att bevaka, granska och skildra, säger Anders Thoresson.

Den allmänna debatten har fokuserat mycket på riskerna med AI sedan ChatGPT lanserades. Anders Thoresson menar att det finns risker och fallgropar med AI, men det är viktigt att inte generalisera utan att fokusera på specifika risker och hur de kan hanteras. Ansvaret ligger på de som utvecklar tekniken, men även på politiker som ska reglera hur verktygen får användas.

— Inom till exempel livsmedel behöver vi inte förstå alla risker som finns med alla bekämpningsmedel eller hur livsmedel behandlas i en logistikkedja. Där kan vi känna oss trygga med att lagstiftning och reglering ser till att den maten vi köper i en svensk affär är säker att äta. Vi behöver tänka att det är dit vi ska komma med den tekniska utvecklingen. Vi ska kunna lita på att de prylar vi använder inte skadar oss eller samhället, utan att förstå i detalj hur de fungerar. Just nu är vi i ett läge där det är viktigt att förstå att AI kan skapa väldigt stor nytta och värde, och inte bli för uppjagade över de domedagsprofetior som sprids.

Anders Thoressons tre tips till dig som vill testa ChatGPT

  1. Utforska dess begränsningar genom att chatta om ämnen ni redan kan.
  2. Använd ChatGPT som en lagkompis. Brainstorma idéer och intervjufrågor.
  3. Transkribera tal till text och be ChatGPT att sammanfatta dina tankar.