Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur


Infrastruktur handlar inte bara om vägar, kollektivtrafik, tåg och sjöfart. Det handlar lika mycket om att människor ska få tillgång till snabb uppkoppling. Vi löser många av våra vardagliga problem på internet idag, vilket innebär att det är en förutsättning för att kunna delta fullt ut i samhället och demokratin. Vi har pratat med Måns Jonasson, Internetexpert på Internetstiftelsen, om vilka utmaningar Sverige står inför gällande vår infrastruktur på nätet.

Man hör ibland att Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Vad finns kvar att göra?

– Vi har visserligen bra utbyggnad av infrastruktur både fast och mobilt, men det är en bit kvar innan alla svenska hushåll har tillgång till riktigt snabbt internet via fiber. Och när vi väl når målet att alla svenskar har tillgång till bredband gäller det att vi fortsätter att arbeta för att ligga i framkant vad gäller tillgången till mobila uppkopplingar via 5G och framtida, kommande tekniska möjligheter.

Vilka är de stora framtidsfrågorna för internet i Sverige?

– Om hela Sverige ska ha samma möjligheter att använda internet har vi utmaningar gällande utbyggnaden av mobil infrastruktur och kapacitet. Sverige är i stora delar glest befolkat, och det kan vara både kostsamt och tekniskt komplicerat att bygga ut snabba mobilförbindelser i glesbygd. Efter pandemin syns vissa tecken på att allt fler storstadsbor vill kunna arbeta på distans från semesterboendet, och fler kanske till och med väljer att permanent bosätta sig långt utanför städerna, om verklig möjlighet till distansarbete ges. Det kommer att ställa helt nya krav på snabba uppkopplingar i mindre urbana områden.

Länktips!

  1. Internetkunskap.se: Så funkar internet
  2. Bredbandskartan.se: Se hur långt utbyggnaden av fiber har gått i Sverige. 
  3. Mediekompass.se: AI ställer nya krav på skolan