Mål 5 – Jämställdhet


Sverige nämns ofta som ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Men hur visar det sig i medierna? Maria Edström, docent vid Göteborgs universitet, har länge arbetat med att sätta siffror på hur, var och när kvinnor syns i våra nyhetsmedier och kan krasst konstatera att medierna kan bli bättre på jämställdhet. Hon ligger tillsammans med forskare på JMG vid Göteborgs universitet och Fojo bakom den svenska delen av studien Global Media Monitoring Project (GMMP) som med jämna mellanrum mäter förekomsten av kvinnor som nyhetssubjekt.

Vi har frågat Maria Edström hur man ska förstå resultaten och vad som finns kvar att åstadkomma.

GMMP 2020 visar att 38 % av nyhetssubjekten i svenska medier är kvinnor. Hur står sig svenska medier internationellt?

– Globalt är det bara 25 procent kvinnor i nyheterna, så svenska medier presterar på många sätt bättre jämfört med andra länder. Samtidigt ser vi  att när det gäller roller och ämnen är det fortfarande ganska ensidigt. Bara 21 procent av experterna i nyheterna är kvinnor, vilket  kan tyckas märkligt i ett land som Sverige där det finns gott om kvinnliga experter.

Maria Edström har disputerat i journalistik och masskommunikation. Genus, medier och mänskliga rättigheter har varit Edströms fokus under många år. Foto: Johan Wingborg

”Bristen på jämställdhet i nyheterna är ett demokratiproblem”, går att läsa i rapporten Räkna med kvinnor. Varför då?

– Om man ser medierna som en arena för det offentliga samtalet blir det att demokratiproblem om vissa röster systematiskt inte hörs. Nyhetsmedier kan då riskera att bli en bromskloss i utvecklingen, våra studier visar till exempel att samhället är betydligt mer jämställt jämfört med nyhetsmediernas utbud. Att låta fler kvinnor komma till tals kan ses som ett sätt att utvidga yttrandefriheten.

Vad krävs för att svenska nyhetsmedier ska nå jämställdhet i rapporteringen?

– Ytterst är det en ledningsfråga – och en kunskapsfråga. Att planera för ett jämställt utbud är både kommersiellt och publicistiskt vettigt. De redaktioner som redan idag har 50/50 har ofta skapat rutiner för att hålla koll på innehållet och skapat nya kontaktytor. Dessvärre finns det nog inget ”quick-fix”, det är dagligt arbete som behöver göras.

– Jag tror också att det vore bra om redaktionerna är mer öppna med sitt arbete och redovisar för användarna hur de jobbar med den här typen av frågor. Från min institution, JMG,  har vi också tagit fram ett enkelt och robust jämställdhetsindex, GEM-index som det vore roligt om redaktioner började använda för att jämföra sig med andra när det gäller innehåll. Generellt sett behövs det också mer könsuppdelad statistik över mediebranschen för att kunna säga hur utvecklingen går.

Mer om jämställdhet i medier

  1. Läs mer om Global Media Monitoring Programme på Who Makes The News. Länk
  2. Hitta mer information och forskning om jämställdhet i media på Fojo.se. Länk
  3. Här finns Göteborgs universitets forskning om jämställdhet i medier samlad. Länk