Om Mediekompass

Bakom Mediekompass står svenska medieföretag och Tidningsutgivarna (TU). Mediekompass hette fram till 2010 Tidningen i Skolan, och verksamheten har funnits i Sverige sedan 1963 då den började som ett samarbete mellan dåvarande Skolöverstyrelsen och Svenska Tidningsutgivareföreningen.

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning i frågor som rör medie- och informationskunnighet – MIK – som exempelvis journalistik och nyhetsmedier. På Mediekompass finns material för skolans alla nivåer, från årskurs ett till vuxenutbildning – i praktiskt taget alla ämnen. Med hjälp av nyhetsmedierna i undervisningen fångar skolan upp de frågor som är aktuella och som ungdomarna möter både hemma och i samhället i övrigt. Få saker ger en pedagogisk fördel i skolan som aktualitet! Dagstidningar och andra seriösa medier är med sitt aktuella innehåll ett viktigt komplement till traditionella läromedel. Här kan man med aktuella exempel ofta konkretisera abstrakta strukturer.

En central fråga inom medie- och informationskunnighet rör rätten och förmågan att kunna uttrycka sina egna åsikter och bli aktiv i det demokratiska samhället. Därför lägger Mediekompass stor vikt på att utveckla det egna skrivandet och medieproduktionen. I Skrivarskolan finns exempelvis Publicistguiden med information och handfast råd om hur man kan utveckla sina journalistiska förmågor.

Lärare, bibliotekarier och andra pedagoger hittar på Mediekompass allt från nutidskryss med frågor hämtade från det senaste nyhetsflödet, i syfte att uppmuntra kontinuerlig nyhetsbevakning hos eleverna, till kompletta lektionsupplägg med tydliga kopplingar till Skolverkets styrdokument. Vi förmedlar också nyheter om vad som händer inom en föränderlig medievärld och ger exempel på medieinslag som kan användas i undervisningen i de flesta ämnen.

Mediekompass arbete görs möjligt genom finansiering från Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning, som grundades 1985 i syfte att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte.

På Mediekompass.se finns också en avdelning som vänder sig till elever, där de som är intresserade av medier, journalistik samt skrivande och egen medieproduktion hittar skriv- och lästips, korta filmer med journalister som berättar om sitt arbete och frågesport om journalistik och medier.

Se översiktssidan för elever här

Mediekompass är en del av Tidningsutgivarna (TU) som ingår i det internationella nätverket The World Association of News Publishers, WAN-IFRA. Du hittar information om våra systerorganisationer hos WAN-IFRA.

De tidningar inom svensk dagspress som är medlemmar i TU och står bakom Mediekompass hittar du här.

Mediekompass är en del av nationella aktörsnätverket MIK Sverige med syfte att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige. Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att koordinera nätverket.

För ett aktivt demokratiskt medborgarskap ställs krav på medborgaren att bland annat förstå mediernas roll i samhället och att kunna värdera information. Det handlar även om att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Läs mer om MIK Sverige här.

Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer hitta mycket användbart material på Mediekompass, och om du inte hittar det du söker – eller har andra frågor som rör Mediekompass – så hör gärna av dig via e-post till: mediekompass@tu.se

Ansvarig utgivare
Johan Taubert

Postadress
Mediekompass
c/o Tidningsutgivarna (TU)
Box 22500
104 22 Stockholm

Besöks- och budadress 
Sveavägen 33, 2 tr
111 34 Stockholm
Tel: 08-692 46 00

Fakturaadress
TU Service AB
Box 22500
104 22 Stockholm
Mejladress faktura: admin@tu.se
Organisationsnummer: 556078-1451
Momsregistreringsnummer/VAT number: SE 556078145101

Så hanterar vi personuppgifter

Mediekompass dataskyddspolicy finner du här