Unga Journalistpriset

En skrivartävling för elever i högstadiet och gymnasiet

Unga journalistpriset är en tävling för dig som går i årskurs 6, högstadiet eller gymnasiet och som vill skriva som en journalist. Tävlingen är ett samarbete mellan MediekompassAftonbladet och Mobile Stories.

Genom att skapa journalistisk text och bild, göra en podd eller en video i form av ett reportage, personporträtt eller debattinlägg har du chans att få din artikel publicerad och själv bli intervjuad av Aftonbladet, och dessutom vinna prispengar till klasskassan. Kanske blir det ditt första steg till en karriär som journalist!

Du hittar mer information om och reglerna för Unga journalistpriset här. För lärare finns lektionsförslag nedanför formuläret för den som vill arbeta med tidningen i klassrummet innan det journalistiska arbetet sätts igång. Besök Mobile Stories för tips om själva skrivprocessen, eller använd vår skrivarskola Publicistguiden, som är framtagen i samarbete med Statens medieråd.

Som tävlande använder du formuläret här nedanför för att skicka in ditt bidrag.

Om du vill anmäla en podd eller en film till tävlingen så använder du alla fälten i formuläret, men i stället för en brödtext skriver du en sammanfattning av podden eller filmen och lägger in en länk till ditt bidrag. Vill eller kan du inte länka till ditt bidrag så kan du mejla din podd eller film till oss. Skriv då efter din sammanfattning att bidraget har mejlats och döp mejl och bidrag med samma rubrik. Bidraget mejlas till: mediekompass@tu.se

Unga Journalistpriset - lämna bidrag

 • Skriv en slagfärdig rubrik på max 50 tecken inkl mellanslag.
 • Ingressen fungerar som en slags sammanfattning av artikeln. Max 250 tecken
 • Här lägger du in texten till själva artikeln. Tänk på att den måste innehålla hänvisning till eller citat av minst en person som du har intervjuat för din artikel. Max textlängd är 4 000 tecken inklusive mellanslag.
 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: jpg, png, gif, Max filstorlek: 2 MB, Max antal filer: 3.
   Lägg upp dina bilder här, minst en och max tre bilder. Bilden eller bilderna ska vara antingen en illustration eller ett foto som eleven själv har upphovsrätten till. Även videos eller podd behöver ha en bifogad och egenproducerad stillbild.
  • Här skriver du din bildtext och vem som har tagit bilden.
  • Om du har fler än en bild skriver du ytterligare bildtext här.
  • Om du har fler än en bild skriver du ytterligare bildtext här.
  • Minst två namngivna källor ska anges.
  • Ange din e-postadress här.
  • Ange din lärares e-post här

  Frågor om Unga Journalistpriset?

  Hör av dig till oss på Mediekompass

  Lektionsförslag inför Unga Journalistpriset

  Här är några förslag på övningar som kan hjälpa dina elever att förbereda sig inför att skriva journalistiska texter.

  Bekanta er med nyheter

  Välj en aktuell nyhetsartikel och be eleverna att analysera den. De ska identifiera de viktigaste punkterna i artikeln och vilka källor som används. Vad har artikeln för vinkel? Eleverna kan också reflektera över vilka frågor de skulle ha ställt om de var journalist och vilka ytterligare källor de skulle ha sökt för att få en mer komplett bild. Här hittar du fler lektionsförslag med utgångspunkt i aktuella nyheter.

  Sätt rubriker

  Ge eleverna ett antal nyhetsartiklar utan rubriker och be dem att skapa passande rubriker för varje artikel. Påpeka vikten av att rubrikerna ska vara lockande och ska ha bäring i artikeln som helhet. Diskutera olika strategier för att fånga läsarens intresse. Fler lektionsförslag om rubriker och genus.

  Intervjuteknik

  Dela in eleverna i par och be dem att intervjua varandra om ett ämne. Låt dem förbereda frågor i förväg och ge dem tips om hur man ställer öppna och utforskande frågor. Efter intervjun kan eleverna dela med sig av sina erfarenheter och reflektera över vilka frågor som gav mest intressanta svar och varför. Mer om intervjuteknik i Publicistguiden.

  Granska källor

  Visa eleverna olika typer av källor, inklusive nyhetsartiklar och sociala medieinlägg. Be dem att bedöma källornas trovärdighet och pålitlighet. Diskutera varför det är viktigt att vara källkritisk och hur man kan kontrollera informationens riktighet genom att hitta flera oberoende källor. Här finns ett längre lektionstips med förslag på faktagranskningsmetoder att använda.

  Öva med notiser

  Be eleverna att välja ett aktuellt ämne som de är intresserade av och skriva en nyhetsnotis om det. Fokusera på att inkludera de viktigaste detaljerna av artikeln och att svara på de grundläggande frågorna “vem, vad, var, när, varför och hur”. Här finns fler förslag på hur man kan arbeta med notiser i undervisningen.

  Analysera bilder

  Eleverna väljer aktuella nyhetsbilder och analyserar dem genom att reflektera över bildkomposition, budskap och tonalitet, representation, samt hur nyheten framställs i bild. Efter analysen delar eleverna sina observationer och tolkningar i en gemensam diskussion. Mer om bildanalys.

  Lektionsmaterial

  Läroplansankyntning till Unga Journalistpriset