Mål 10 – Minskad ojämlikhet


Att minska ojämlikhet är a och o för ett samhälle som bygger på allas lika rättigheter. En organisation som arbetar för att göra mediavärlden mer jämlik genom att involvera fler unga i skapandeprocessen är Ung Media. Vi har pratat med Agnes Hansius, förtroendevald ledamot i Ung Medias förbundsstyrelse.

Vad är Ung media?

– Ung Media Sverige är ett ideellt riksförbund för unga med ett medieintresse. Vår vision är att var och en av Sveriges unga kan fritt, med respekt för alla människors lika värde, sprida sina ord, bilder, idéer och drömmar. Något som möjliggörs genom att producera media och ha tillgång till media som unga producerar!

– Vi delar ut ekonomiskt bidrag till våra föreningar, anordnar utbildningar inom främst media, utfärdar presskort, bevakar evenemang såsom Almedalen, lånar ut medieutrustning och skapar nya kontaktnät mellan medieproducenter.

Hur kan ungas röster bidra till minskad politisk, social eller ekonomisk ojämlikhet?

– Unga medieproducenter är en stark kraft som påverkar både ungas liv och hela samhället. Genom att inte lyssna till unga röster, eller att till och med uteslutna unga från de viktiga rummen, begränsar vi demokratin. För att uppnå en starkare demokrati och ett mer rättvist samhälle måste vi låta unga få höja sina röster.

Hur går jag tillväga om jag vill starta en egen förening?

– För att starta en förening måste ni vara minst tre personer, varav två ska vara i åldern 6-25. Sedan är det dags att hålla ert första möte och fylla i följande dokument gällande att starta en förening, stadgar och dylikt. På vår hemsida har vi gjort en film om detta, den kan ni följa om ni klickar in här.

– Därefter kan ni ansöka om medlemskap hos oss via länken ovan. Om du inte har en förening eller har i åtanke att starta en, går det lika bra att bli medlem som frilansmedlem.

Om Ung Media

Ung Media delar tillsammans med Sveriges Tidsskrifter ut priset Årets Skoltidsskrift. 2022-års vinnare var La Baguette, skoltidning på Svenska skolan i Paris.

Juryns motivering: Vinnaren har visat på höga ambitioner och har en imponerande utvecklingskurva. Denna tidskrift lyckas både informera och inspirera sina läsare med berättelser från skollivet men har även en nyfiken utblick över samhället i stort. Doften av denna nygräddade tidning ger oss mersmak. Vinnaren är La Baguette.

Läs mer om Ung Media här.