Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald


Henrik Ekman, den trygga rösten som känns igen från SVT:s naturprogram, har lång erfarenhet av miljö- och vetenskapsjournalistik. Sedan mitten på 1970-talet har han upplyst både läsare och tittare om djur, natur och ekologi. Att medier bevakar naturfrågor ser han som livsviktigt.

– Det är klart att bevakningen är viktig för annars vinner alltid exploateringen. Sällsynta insekter och djur har inga egna talesmän.

Henrik Ekman påbörjade sin yrkesbana på Östgöta Correspondentens nattredaktion. Där fick han sedan sitt första jobb som miljöreporter 1974. Som miljöreporter på Svenska Dagbladet under 80-talet var energi- och skogsfrågor lika aktuella då som nu.

– Det som inte var stort då var klimatfrågan som inte hade börjat uppmärksammas än, säger han.

Varför är det viktigt att medier bevakar frågor om djur och natur?

– De är viktiga därför att om vi tutar och kör så vet vi att då försvinner väldigt mycket av det som många människor vill ha kvar. Artrikedom, levande landskap och skogar.

Genom sin journalistik har Henrik Ekman fått upp flera viktiga miljöfrågor på dagordningen. När riksdagen 1995 beslutade att ge de kungliga parkerna i Stockholm ett samlat skydd som nationalstadspark var det efter flitig rapportering från bland andra Henrik. Om journalistiken lyfter fram dessa frågor kan det ge bra och underbyggda beslut, menar han.

– Annars blir det mycket business as usual. Bygget av en väg, bygget av en skola, bygget av en fabrik, bygget av vad som helst väger alltid tyngre. Därför tror jag att den här journalistiken är viktig.

Foto: Magnus Liam Karlsson

Henrik har själv sett till att hålla sig kunnig och aktiv inom sitt bevakningsområde. Som ung gick han med i fältbiologerna. Senare läste han samhällsvetenskapligt program innan han påbörjade sin journalistutbildning och sedermera fick sitt första jobb som miljöreporter. Med tiden var mer kunskap nödvändig.

– När jag var på Östgöta Correspondenten som miljöreporter märkte jag att jag kunde väldigt lite. Jag begrep inte alla sammanhang med kemikalier och miljögifter. Då sa jag upp mig och läste biologi och kemi i efterhand.

Henriks tips till den som är nyfiken på miljöjournalistik är att göra det motsatta och skaffa sig en god bas från början.

– Välj Naturvetenskapligt program och läs kemi och biologi så har du en bra grund för att förstå de här frågorna. Det är lättare att komplettera med journalistik efteråt än tvärtom, som jag gjorde.

Till barnens föräldrar har han ett viktigt avslutande råd:

– Unga människor behöver få stimulans från sina föräldrar. Barnfamiljer har nästan ett antiseptiskt förhållande till naturen idag. Man ska ha kortklippt gräsmatta och träd ska man inte klättra i. Jag tror det är jätteviktigt att barn och unga får upptäcka naturen.

Mer från Henrik Ekman

  1. Ett kapitel i Institutet för mediestudiers rapport "Valrörelsen i medierna" handlar om miljöjournalistik. Henrik Ekman har skrivit kapitlet.
  2. Hans senaste bok kom 2021 och heter "Naturen vi ärvde - från tyst vår till het sommar". Köp boken här.
  3. Henrik är inköpare av djur- och naturdokumentärer till SVT. Du kan se ett urval på SVT Play.