Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen


Att skapa fredliga samhällen är en förutsättning för hållbar utveckling. Samhällen fria från konflikter, korruption och våld krävs för att nå framsteg på området. I begreppet inbegrips allas likhet inför lagen, möjlighet att få inflytande i samhällslivet och att kunna utkräva ansvar från makthavare och beslutsfattare. En del av att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle är att engagera sig och andra i vår demokrati. 2022 är valår i Sverige, där alla medborgare över 18 år får rösta. Samtidigt pågår skolval runtom i Sverige, arrangerat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Vid valet 2018 deltog över 1800 skolor i hela Sverige.

Vi har frågat Rebecka Hinn, uppdragsledare för Skolval 2022 på MUCF, om på vilket sätt skolvalet förbereder elever för framtiden.

Vad är MUCF:s myndighetsuppdrag?

– Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella program Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. Kort och gott handlar våra uppdrag om att unga och civilsamhället ska ha det bra och få vara med och bestämma. Det är viktigt för att skapa fredliga och inkluderade samhällen.

Ni står bakom satsningen Skolval 2022. Vad är syftet med den?

– Skolval är ett sätt att förbereda elever på att rösta i ett demokratiskt val, att förbereda dem med kunskap så att de kan göra medvetna val och att vara aktiva samhällsmedborgare, nu och i framtiden. Skolval vänder sig till alla högstadie- och gymnasieelever och är därigenom en av de största demokratisatsningarna för unga.

Hur gör man om man som skola vill engagera sig i Skolval 2022?

– Anmäl din skola på skolval.mucf.se och ta del av det demokratipaket som MUCF har tagit fram för skolor. Här finns checklistor, metoder, fakta om skolans demokratiuppdrag och goda råd.

Statistik om demokratiutvecklingen i Sverige och världen

  1. Ungdomsbarometern: Generation Z 2022 Länk
  2. SOM-undersökningen 2022 Länk
  3. Svenskarna och Internet valspecial Länk
  4. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex Länk