Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen


Att skapa fredliga samhällen är en förutsättning för hållbar utveckling. Samhällen fria från konflikter, korruption och våld krävs för att nå framsteg på området. I begreppet inbegrips allas likhet inför lagen, möjlighet att få inflytande i samhällslivet och att kunna utkräva ansvar från makthavare och beslutsfattare. Där har journalistiken en viktig roll som den tredje statsmakten.

Möjligheten för medier att granska makthavare är långt ifrån en realitet på många håll i världen. Endast 3 av 10 länder i världen har fria och oberoende nyhetsmedier, enligt Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex.

Mediekompass har pratat med Katarina Carlsson, verksamhetsledare på Reportrar utan gränser i Sverige, om varför pressfriheten är hotad i världen, om hur det går för Sverige och hur man som ungdom kan engagera sig och delta i demokratin.

Sverige sjunker i årets Pressfrihetsindex. Vad är det som händer här just nu?
– Det finns flera anledningar. Det har skett flera polisingripanden mot journalister under det senaste året där utrustning och material har beslagtagits. En annan anledning är att det sker ändringar i grundlagen som riskerar försvaga pressfriheten. Sen ser vi ett ökat hot och hat mot journalister, inte minst mot exiljournalister. Dessutom ser vi fall av förtalsrättegångar mot journalister i syfte att tysta.

På vilket sätt är pressfriheten hotad idag?
– Desinformation och propaganda och hur man använder ny teknik och AI. Det är så oerhört lätt att både förställa bilder och texter och budskap och sprida dem med vindens hastighet på sociala medier. Det är nya plattformar hela tiden och det är svårt att hänga med. Det påverkar informationsflödet på det sätt att journalistiken får stå tillbaka för obekräftade uppgifter. Många spärrar försvinner, som finns på en nyhetsredaktion med ansvarig utgivare, där informationen går genom filter.

– Ett annat hot är auktoritära ledare som bestämmer vilken information som ska få nå fram eller inte. Som i Ryssland, Myanmar och Thailand. Försöker man att på det minsta vis kritisera makten så är risken stor att man utsätts för hot eller i värsta fall fängelse. Det är en trend som går åt fel håll och det är en stor utmaning.

Kan du se några ljusglimtar?
– Det finns några exempel på länder som går från det auktoritära mot det fria. Brasilien, Australien och Malaysia är alla exempel på länder med regeringar som gör positiva förändringar.

Vad har du för råd till barn och unga som vill skapa förändring?
– Engagera er politiskt eller i organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och höj era röster. Våga vara lite obekväma och våga säga stopp!

Fördjupning

  1. Reportrar utan gränsers analys av pressfrihetsindex 2023 Länk
  2. Unga ser mörkt på framtiden (Ungdomsbarometern 2023) Länk
  3. Mediebarometern 2022: Om svenskars medievanor och attityder Länk
  4. Hur hanterade medierna valet 2022? Institutet för mediestudier har skrivit en rapport. Länk