Mål 2 – Ingen hunger


Sverige är ett land som är relativt förskonat från hunger och allmän svält. Det är 150 år sedan Sverige utsattes för en svältkatastrof sist och mellan åren 1867 – 1869 dog sammanlagt 27 000 personer mer än vanligt, troligtvis på grund av torka och missväxt.

Här nedan tipsar vi om olika källor som kan vara användbara för dig som skriver arbeten om hunger, mat, svält och övervikt.

  • SCB publicerar all tillgänglig statistik i koppling till de globala målen här. Där går till exempel att läsa att över 50 % av Sveriges lider av övervikt.
  • Läs om svältåren 1867 – 1869 i Populär Historia. Bland annat ledde bristen på mat till emigration till Tyskland, Danmark och Amerika.
  • Även om det inte behöver leda till svält visar Rädda Barnens statistik att 9,2 procent av Sveriges barn och unga lever i fattigdom. Läs mer här.
  • FN varnar för en global svältkatastrof i efterdyningarna av Ryssland invasion av Ukraina. Läs om det i Utrikesmagasinet.

Ibland kan man prata om människor kan ha hunger för information, journalistik och media. Inte helt orelaterat har Maarit Jaakkola, föreståndare vid Nordicom på Göteborgs universitet, myntat begreppet ”mediediet”. Läs mer om det i vår intervju med henne här.