Mål 1 – Ingen fattigdom


Även om fattigdom har minskat i världen i takt med starkare ekonomisk tillväxt blir gapet mellan fattiga och rika allt större världen över. Världsbanken räknar dessutom med att antalet fattiga ökade med 100 miljoner till följd av pandemin, uppger Ekonomifakta. Afrika söder om Sahara och södra Asien är de regioner som är mest präglade av fattigdom, men fattigdom existerar i alla delar av världen.

Henrik Brandão Jönsson är utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter i en region med fattigdomsproblem, Latinamerika. Mediekompass har pratat med honom för att höra hur det är att arbeta som journalist under sådana villkor.

Du är utrikeskorrespondent i Latinamerika. Vad innebär det?

– Det innebär att jag bevakar vad som händer i Latinamerika, från Mexiko i norr till Argentina i söder. Främst följer jag den politiska utvecklingen, men även kulturellt. Hur mår och förändrar samhällena sig?

Det är många människor i Latinamerika som lever i fattigdom. Går utvecklingen åt rätt håll?

– Utvecklingen går tyvärr inte åt rätt håll. De som redan är rika blir ännu rikare och de som är fattiga blir ännu fattigare. De flesta väljarna i Latinamerika är konservativa, trots att de är fattiga och vågar inte rösta på progressiva regeringar. De har vant sig med att samhället är orättvist och hoppas att de själva ska ta sig ur sin fattigdom genom tur. Den turen står dock sällan på deras sida.

Hur är det att arbeta i en region där det ibland kan vara farligt att vara journalist?

– Det är mycket jobbigt. Min brittiske kollega Dom Phillips, som arbetar för The Guardian, är försvunnen i Amazonas sedan en vecka tillbaka*. Antagligen har han mördats av kriminella gäng som styr skövlingen av regnskogen. Journalistik är ett farligt yrke, men jag gör mitt bästa för att skydda mig.

Har du något tips till den som vill prova på att arbeta som journalist utomlands?

– Det bästa är att ge sig ut och börja skriva och upptäcka. När man har arbetsprover kan man höra av sig till media och visa vad man går för. Det finns inga enkla vägar in i branschen, men den som är bra klarar sig.

* Dom Phillips hittades strax efter vår intervju mördad i Amanzonas tillsammans med urfolksexperten Bruno Pereira. Läs Henrik Brandão Jönsson minnesruna här.

Henrik Brandão Jönsson är utrikeskorrespondent i Latinamerika. Foto: Dado Galdieri