Lättläst & för barn

Mediekompass är i första hand ett verktyg för lärare i grundskolans övre åldrar och gymnasieskolan som vill använda nyheter och dagspress i undervisningen. Men nyheter är ett både bra och viktigt läromedel även inom andra delar av skolan, som för lärare som arbetar med yngre barn eller med elever som inte har svenska som sitt första språk, eller av annan anledning behöver ett mer tillgängligt nyhetsmaterial.
Detta är frågor som ligger lite utanför vår kompetens, men vi vill ändå att Mediekompass ska kunna hjälpa alla lärare att ta ut riktningen vid användandet av nyheter i undervisningen. Därför vill vi i stället rekommendera några andra aktörer som vi med trygghet kan hänvisa till.

SvD Junior – nu med skolversion!

Svenska Dagbladet Junior är en riktig nyhetstidning för barn och unga. Tidningen, som är helt fri från annonser, delas ut till prenumeranter varje tisdag. Den lockar till läsning, förklarar skeenden, tar upp nyheter från Sverige och världen. Men SvD Junior skriver även om djur, sport och kultur. Där finns också artiklar om vetenskap, korsord och quiz. Dessutom har de experter som barn kan ställa frågor till – om allt från känslor, djur till vetenskap.

SvD Junior finns dessutom i en variant för skolan med tillhörande elevuppgifter som har stöd i läroplanen.

Läs mer om SvD Junior Skola här

Minibladet i samarbete med flera lokaltidningar

Minibladet är en tidning för barn och unga som ges ut i samarbete med dagstidningarna Sydsvenskan, Piteå-Tidning, Nya Wermlands-Tidningen, Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs-Tidningen, Södermanlands Nyheter, Nya Lidköpings-Tidningen och Katrineholms-Kuriren. MiniBladet finns både i papper och som kostnadsfri lokal digitaltidning. MiniBladet utgår från de vuxnas nyheter som anpassas för barn. Texterna finns i tre språkliga nivåer och talsyntes med pekmarkör – genom detta lockas alla barn till läsning utifrån sin förmåga!

Hos Minibladet hittar man också Reporterskolan där alla barn får möjlighet att bli minireportrar och lära sig att skriva artiklar och göra filminslag. Reporterskolan delar ut spännande uppdrag och barnens reportage har chans att bli publicerade i de lokala tidningarna.

Presstationen

För de lärare som är vana vid den tidigare Presstationen och dess lektionsförslag för att arbeta med nyheter och barn, så finns materialet kvar även om sidan inte längre uppdateras.

Kristianstadsbladet Mosaik – Nyheter för vuxna på olika språk

Kristianstadsbladet Mosaik är ett projekt där utvalda nyheter för vuxna översätts till olika språk, i dagsläget kan man få texterna på arabiska, engelska och svenska. Det är lätt att hoppa mellan språken, så läser man en nyhet på svenska men fastnar i texten, kan man enkelt ta hjälp av den engelska eller arabiska texten.

Med Mosaik vill Kristianstadsbladet göra fler delaktiga i det lokala samhället och samhällsutvecklingen genom att journalister från andra länder översätter och skriver artiklar om Kristianstad och omvärlden på andra språk än svenska. Nyheterna är ofta av lokal karaktär, men där finns även nationella och internationella artiklar och alla fungerar som läsövning.

8 sidor – Nyheter på lättläst svenska

Från Myndigheten för tillgängliga medier kommer projektet 8 sidor, en politiskt obunden tidning på lättläst svenska för vuxna som finns i såväl tryckt som digital version.

Nyheterna på 8 sidor presenteras med lite enklare svenska ord och med kortare meningar, men bygger i övrigt på det allmänna nyhetsflödet från såväl Sverige som världen i övrigt.