Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion


Konsumentverket är den myndighet i Sverige som arbetar med konsumentfrågor. De ger konsumentvägledning till både privatpersoner och företag och det är till Konsumentverket du anmäler företag som inte följer lagstiftning inom konsumenträtt och marknadsföring. Anita Forsnäsgård, skolsamordnare på Konsumentverket, menar att det är en utmaning att var konsument idag.

– Det är lätt att bli lurad och göra fel om man saknar kunskap om hur marknaden fungerar, hur man hanterar pengar och vilka konsekvenser olika köp har på samhälle och miljö. Att utbilda i konsumenträttigheter, privatekonomi, reklam och hållbar konsumtion är en viktig uppgift. Konsumentverket underlättar lärarnas arbete med kostnadsfritt skolmaterial som är kopplat till Skolverkets läroplaner, säger Anita Forsnäsgård.

Nedan presenterar en del av det material som finns tillgängligt hos Konsumentverket.

Foto: Konsumentverket

Hållbart såklart!

Sex filmavsnitt och färdiga lektioner med hållbarhetstema för årskurs 7–9 Ett aktuellt skolmaterial om hållbar konsumtion, privatekonomi och konsumenträttigheter. Hållbart såklart! är ett komplett skolmaterial som underlättar din undervisning och bidrar till att eleverna agerar utifrån sina kunskaper och gör mer hållbara val. Till varje filmavsnitt hör fyra lektioner samt ett quiz där eleven kan testa sina kunskaper.

Miljömässigt hållbar konsumtion

En animerad presentation med lärarmanus för årskurs 7–9 och gymnasiet. En PowerPoint-presentation om hur man kan agera miljömässigt hållbart i rollen som konsument. Materialet ger en övergripande introduktion till miljömässigt hållbar konsumtion och fokuserar på fyra områden: shopping, hemma hos dig, mat och resande.

Produktionsvillkor i andra länder

En film med lärarinstruktion om produktionsvillkor i andra länder för gymnasiet årskurs 1 och 2. Filmen förklarar hur en varas produktionskedja kan se ut och varför det är viktigt att skaffa sig kunskap och ställa krav som entreprenör och konsument. Syftet är att visa att de val vi gör har betydelse för de som tillverkar och transporterar varan. Skolmaterialet passar särskilt bra för undervisning i entreprenörskap och Ung företagsamhet.

Lektionsbanken

Lektionsbanken innehåller digitala färdiga lektioner till olika åldersgrupper inom hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Lektionerna består av lärar- och elevinstruktioner och är kopplade till skolans läroplaner. Många lektioner innehåller filmavsnitt och digitala quiz. Läraren kan skriva ut elevinstruktionerna eller låt eleverna skriva direkt i pdf:er på webben.

Du hittar fler lektioner på Konsumentverket för lärare, här.