Mål 11 – Hållbara städer och samhällen


Urbaniseringen går i rekordtakt och över 70 % av världens människor förväntas bo och leva i städer år 2050. Det ställer krav på städerna att byggas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Att ha tillgång till bra internet, till digitala och analoga massmedier och en modern teknik är en del av att bygga ett hållbart samhälle.

Enligt Mediebarometern 2022 är skillnaderna i tillgång till medieteknik inte särskilt stora mellan storstad, stad och landsbygd i Sverige. Men små tendenser kan ses. Till exempel har storstadsborna tillgång till smartphones, bärbar dator och läsplatta i något högre grad än övriga. Samtidigt har färre storstadsbor tillgång till en tv och radioapparat än i mindre städer och på landsbygden.

När det gäller prenumeration på en tidning är även de skillnaderna små. Tillgången till en papperstidning är dock högre på landsbygden än i storstäderna.

Sedan varannandagsutdelning av post blev realitet 2021 uppkom genast ett problem både i stad och på landsbygd. Många gick undrandes hur de skulle få sin papperstidning när posten inte delas ut varje dag.   Som ett led i det har Regeringen tillsatt ett ekonomiskt stöd för att kompensera för uteblivna dagstidningar. Läs mer här. Under 2023 har flera tidningar slutat att leverera pappersupplaga till vissa områden.

I takt med att tidningsläsandet förflyttas till digitala arenor ställs högre krav på snabbt bredband. De flesta kommuner i Sverige har god utbyggnad av fiber, som ger snabb internethastighet. Vill du veta hur det ser ut i din kommun kan du kolla Post- och telestyrelsens Bredbandskarta här. Den svenska regeringen har som mål att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025 i både hemmet och på arbetet.