Mål 7 – Hållbar energi för alla


FN:s mål om hållbar energi för alla är ofta på tapeten i nyhetsmedierna. Ibland handlar det om energibrist och energikriser. Ibland om elpriser och kärnkraft. Nyhetsmedierna kan hjälpa oss att förstå dessa frågor och sätta dem i ett sammanhang som är greppbart för de flesta. Här kommer några tips för dig som vill fördjupa dig mer i någon av dessa frågor.

1. Läs på om hållbar energi

Du kan tillsammans med en kompis eller på egen hand läsa på om det globala målet och undersöka följande:
Vad innebär målet?
Vad vill FN uppnå?
Vad gör man för insatser kring målet idag?

2. Fråga en expert

Ta fram ett antal experter att intervjua om den aktuella frågan. Till exempel har Lunds universitet en lång expertlista utifrån olika specialområden. Kom förberedd till intervjun med frågor och eventuella följdfrågor. En intervju kan även genomföras digitalt eller via telefon. Tänk på att läsa på om din intervjuperson och dess expertområde först, för att ställa så bra frågor som möjligt.

3. Fråga en politiker

Det kan vara intressant att belysa frågan ur ett nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv. Fråga politikerna hur man ska uppnå målet i din hemkommun. Hur gör man för att angripa frågan?

4. Gör en nyhetssökning

Gör en nyhetssökning via Google. Google har en särskilt sökkategori för just nyheter. Testa olika söktermer för att få olika träffar, eller använd andra sökmotorer, som till exempel Bing. Fundera också på varför vissa sökträffar kommer överst. Vad kan det finns för skäl till rangordningen av sökträffarna? Är det reklam (annonser), fakta eller åsikter? Om du inte får bra träffar kan du pröva att formulera om dig eller leta sökträffar längre ner i listan.

5. Fråga någon som berörts

Ibland kan det ge ökad kunskap att prata med någon som personligen har upplevelser, erfarenheter eller har drabbats av något som har med de globala målen att göra. När det gäller Mål 7 kanske det handlar om personer som är självförsörjande på solenergi, någon som märkt av prisökningar på bränsle eller någon som driver en verksamhet som blivit mer kostsam av den rådande energikrisen.

6. Skriv en artikel

Nu har du samlat så mycket erfarenheter att du kan skriva en artikel eller spela in ett radio- eller tv-reportage om ditt intresseområde. Du finner stöd i din skrivprocess i Mediekompass skrivarskola.