Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap


För att nå framsteg med Agenda 2030 krävs samarbete över länders gränser. Det kan handla om ekonomiskt bistånd, att stärka teknisk kapacitet och dela kunskap sinsemellan. Att inte lämna något land bakom sig är en framgångsfaktor för att de globala målen ska kunna införlivas.

En aktör som arbetar med globalt partnerskap är Fojo, ett institut för utveckling av hållbar journalistik. Vi har pratat med Kersti Forsberg, numera f. d. verksamhetchef för Fojo, om hur deras arbete leder till en bättre rustad journalistkår och en mer demokratisk värld.

Vad är Fojo?

– Fojo är en del av Linnéuniversitetet och har funnits sedan 1972. På uppdrag av regeringen ska vi fortbilda journalister för att stärka demokratin. För en välfungerande demokrati behövs välutbildade journalister, helt enkelt.

– Sedan 1990-talet jobbar Fojo även internationellt. Med finansiering från bland andra SIDA bedriver vi projekt i många länder runtom i världen. Framförallt i länder där det finns demokratiska utmaningar och där oberoende journalistik behöver stöd. Vi arbetar brett där behoven finns i respektive land och region. Till exempel i Bangladesh arbetar vi med att stärka grävande journalistik tillsammans med en lokal organisation, MRDI. Vi har bland annat skapat en fond där enskilda medieföretag och journalister kan söka stöd för inköp av programvaror eller utbildningsinsatser för att göra bättre gräv och granskning.

– I Etiopien jobbar vi brett med mediereglering, lagstiftning, journalistutbildning och jämställdhet i medier. Allt för att stärka fri och oberoende journalistik i landet.

Hur går ert internationella arbete till?

Kersti Forsberg på Fojo arbetar för att stärka journalistiken. Bild: Lnu.se

– Vi arbetar alltid med lokala organisationer, det är bara så det blir hållbart. I Etiopien arbetar vi, till exempel, med universitet och medieorganisationer. De i sin tur kan jobba med lokala medieföretag.

– Ibland anlitas konsulter som är experter inom sina respektive områden. Vi är en liten organisation, så vårt arbeta handlar om att hitta de bästa inom sina ämnen. I Rwanda har vi precis anlitat en brittisk och en kenyansk konsult som ska hjälpa medieföretagen att utveckla affärsmodeller samt skapa ekonomisk hållbarhet.

– Beroende på vad som behövs i respektive land gör vi en utvärdering tillsammans med de lokala aktörerna: Hur kan vi stärka journalistiken här? Vad är det största bekymret?

Vad kan svensk journalistik vinna på internationellt samarbete?

– Fojo är unikt i så måtto att vi arbetar både i Sverige och internationellt. I den bästa av världar skapas ett utbyte där man kan lära av varandra. Min erfarenhet är att svenska medieföretag och journalister inte alltid har så stort intresse av det utbytet, åtminstone inte fram tills dess att vi alla står i samma rum.

– Det kan finnas någon slags tro om att det inte finns något att lära. Men vi som arbetar med de här frågorna vet att det finns avancerad journalistik på många håll i världen. Till exempel i Bangladesh, ett land som är starkt påverkat av klimatförändringarna, görs otroligt avancerade klimatgräv. Men hur många vet det? Där kan Fojo spela en viktig roll i att bygga nätverk.

Läs mer om Fojo här.

Andra mediaorganisationer som arbetar internationellt

  1. Reportrar utan gränser Länk
  2. Freedom House Länk
  3. Committee to Protect Journalists Länk