Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt


Trygga arbetsvillkor är nyckeln till att göra ett bra jobb. På de flesta arbetsplatser i Sverige är det fackförbund som förhandlar med arbetsgivaren om vilka villkor som ska gälla. I Sverige är 71,5 % av de anställda kvinnorna och 65 % av de anställda männen fackligt anslutna. Det största fackförbundet för journalister är Journalistförbundet. Vi har frågat Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet, vad journalistiken tjänar på bättre arbetsvillkor för journalister.

Hur leder trygga arbetsvillkor till bättre journalistik?

– Den som arbetar som journalist behöver ha hög integritet och kunna göra svåra etiska avvägningar. En trygg anställning bidrar till att journalister lättare kan leva upp till det. En journalist behöver kunna ta en tuff diskussion med sin chef utan att vara orolig att inte få fortsätta jobba.

Ulrika Hyllert är förbundsordförande för Journalistförbundet. Foto: Tor Johnsson

– Med en trygg anställning så kan den som är journalist bygga upp ett brett kontaktnät och en djup kompetens som är viktig för att göra kvalitativ journalistik. Det är mycket lättare att göra ett bra jobb om man har trygga arbetsvillkor, än om man tvingas hoppa mellan olika vikariat och programanställningar. Trygga journalister är bra journalister, det är de som vågar satsa och ta ut svängarna. Trygga villkor leder i förlängningen till högre trovärdighet för journalistiken.

Hot och hat ett är arbetsmiljöproblem för journalister. Hur påverkar det era medlemmar?

– Nästan 40 procent av våra medlemmar avstod från att bevaka vissa ämnen på grund av risken för hot och hat, när de tillfrågades i en undersökning i fjol*. En sådan självcensur leder till att många viktiga ämnen inte bevakas och granskas, och det är oroväckande. Fri journalistik är grundläggande för en fungerande demokrati. Därför har rättsväsendet i uppdrag att skydda journalister så att de kan göra sitt jobb. Journalistförbundet tar varje chans att understryka hur viktigt det är att rättsväsende, arbets- och uppdragsgivare tar sitt ansvar för att skydda journalisterna.

*Studien om hot och hat mot journalister genomfördes av Högskolan i Halmstad och Lunds Universitet runt årsskiftet 2020/2021. Strax över 3 000 av Journalistförbundets medlemmar besvarade enkäten. Här kan du läsa mer om studien.

Ulrika Hyllerts tre tips till den som vill bli journalist

  1. Utbilda dig och var nyfiken! En journalistutbildning på universitet eller folkhögskola är en bra grund och just nu är det inte lika hög konkurrens om journalistjobben, så det finns många tjänster att söka.
  2. Gå aldrig med på att jobba med dåliga villkor och för låg lön, för det behöver du inte göra. Gå med i facket så får du hjälp när du kräver det du har rätt till; nämligen att må bra så att du kan göra bra journalistik.
  3. Ta dig an din uppgift och ditt yrke med stolthet, och förvalta din titel väl. Oavsett vilken typ av journalist du bestämmer dig för att bli, så bidrar du till en stärkt demokrati och blir en del av mångfalden i medierna.