Skrivarskola med Publicistguiden

 

Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld. Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Genom att låta eleverna själva arbeta med journalistiskt skrivande som ett led i undervisningen, ges de möjligheten att utveckla förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information.

Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Att skriva journalistiska texter lämpar sig såväl inom ramen för språkundervisningen, som ämnesövergripande där textens innehåll formas av kursmomentens innehåll.

Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Mediemyndigheten.  Här får du som lärare en presentation av de förutsättningar som svensk journalistik verkar inom och en beskrivning av vad journalistik är. Tyngdpunkten i Publicistguiden är dock det journalistiska skrivandet. I korta och lättförståeliga texter med tydliga exempel går vi här igenom vad som utmärker – och hur man själv skriver – olika typer av journalistiska texter. Även om Publicistguiden i första hand vänder sig till lärare i grund- och gymnasieskolan, är den också ett gott stöd för elever i högstadiet och gymnasiet.

Nedan finner du Publicistguiden som PDFsamt i sin helhet kapitel för kapitel här på hemsidan.

Journalistiskt skrivande påminner på flera sätt om skrivande som vi övar i skolan och därför kan det vara ytterst givande att försöka lära sig lite om hur man skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor, etc.

I Publicistguiden finns en bra introduktion till den här sortens skrivande. Här poängteras noggrannhet när det gäller källor och källkritik och här ges handfasta regler för hur man skriver. Någon har visserligen sagt, med visst fog, att det är när man bryter mot alla regler som det blir som allra bäst. Men kan man inte reglerna för skrivandet så kan man inte heller bryta mot dem på ett kreativt sätt!

Du kan också läsa mer om journalistiskt skrivande och se filmklipp där journalister berättar på den här sidan.

Publicistguiden i helhet

Publicistguiden i enskilda kapitel