Publicist
guiden

Kapitel 1: Inledning


Välkommen till Publicistguiden, ett samarbete mellan Mediekompass och Statens medieråd där journalistiken står i centrum. Med denna vill vi erbjuda en introduktion till journalistikens värld, och ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för lärare som vill använda nyheter, medier och journalistik i sin undervisning. Bakom Publicistguiden vilar tanken att elever utvecklar förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information genom att själva skapa journalistik. Med en respekt och en förståelse för journalistiken och dess uppdrag, läggs också grunden för ett fortsatt lärande även efter att skolgången är avslutad.

PUBLICISTGUIDEN GER DIG en presentation av de förutsättningar som svensk journalistik verkar inom, i form av de grundlagsskyddade rättigheter och skyldigheter som omfattas av tryck- och yttrandefrihetsförordningarna, samt de press- och yrkesetiska reglerna. Här finner du också en beskrivning av vad journalistik är, vad det är som gör att vissa frågor blir en nyhet och andra inte, de olika yrkesrollerna på en redaktion samt vad man bör tänka på som journalist gällande upphovsrätt och källkritisk informationssökning.

Till Publicistguiden finns också lektionsövningar, med tydliga kopplingar till Skolverkets styrdokument, som du kan ladda ner från Mediekompass och Statens medieråds respektive webbplatser.

Här finner du också en beskrivning av vad journalistik är, vad det är som gör att vissa frågor blir en nyhet och andra inte, de olika yrkesrollerna på en redaktion samt vad man bör tänka på som journalist gällande upphovsrätt och källkritisk informationssökning.

Tyngdpunkten i Publicistguiden är dock det journalistiska skrivandet. Oavsett vilken form av journalistik man vill jobba med – tryckta eller digitala tidningar, bloggar eller vloggar, radio eller tv – står den journalistiska texten i centrum. Publicistguiden förklarar vad det är för skillnad mellan faktatexter och opinionsjournalistik. I korta och lättförståeliga texter med tydliga exempel går vi här igenom vad som utmärker – och hur man själv skriver – olika typer av journalistiska texter. Allt ifrån den korta, kärnfulla och faktabaserade notisen till opinionsjournalistikens längre debattartiklar och recensioner förklaras, så att eleverna själva ska kunna utveckla färdigheter i att framställa kvalitetssäkrad journalistik.

Till Publicistguiden finns också lektionsövningar, med tydliga kopplingar till Skolverkets styrdokument, som du kan ladda ner från Mediekompass och Statens medieråds webbplats MIK för mig. Övningarna kan användas lika ämnesövergripande som journalistiken i sig. Att skapa texter ingår i språkämnena, men innehållet kan omfatta allt från fysik till historia, från matematik till idrott och hälsa. Oavsett om du som lärare vill arbeta med pedagogiska portföljer eller föredrar begränsade och avslutade uppgifter, erbjuder det journalistiska skrivandet både en utmaning och en stimulans för eleven.

Det är vår förhoppning att lärare och elever kommer att uppskatta och använda Publicistguiden både för att fördjupa förståelsen och intresset för journalistik, och själva bli inspirerade till journalistiskt skrivande. Fria och oberoende medier är trots allt en av hörnstenarna i en fungerande demokrati.