25 feb 2022

Del 4: Vi och demokratin

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje lärare
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 12 aug 2022

Det här är en fortsättning på våra lektionstips med utgångspunkt i DN:s artikelserie ”Vi och demokratin”. Klicka här för del 1, här för del 2 eller här för del 3

Lektion 4: Fördjupning

Med utgångspunkt i föregående lektioner är det dags för fördjupning. Be eleverna att välja en diktatur i världen, som den utgår ifrån i sitt arbete, det vill säga de länder som är lila, “Not Free”, på Freedom House karta. De ska redogöra för grunderna i systemet och belysa skillnaderna och likheterna mellan demokrati och diktatur.

De kan sedan besvara följande frågor med etablerade källor som grund som till exempel Landguiden eller Freedom House.

  • Varför klassas Sverige som en demokrati?
  • Vilka kännetecken för en diktatur hittar man i ditt valda land? Vad krävs för att landet ska bli en demokrati? Alltså – vilka grundläggande kriterier måste finnas i en fungerande demokrati?
  • Jämför diktaturen med ett land som är ”delvis fritt”, alltså ett land som har både demokratiska och diktatoriska inslag. Vilka likheter och skillnader kan du se, till exempel i hur människor har det?
  • Jämför diktaturen med Sverige. Vilka likheter och skillnader kan du se, till exempel i hur människor har det?

Uppgiften kan vara examinerande för området och kan göras både skriftligt och muntligt, enskilt och i grupp. Det är upp till varje lärare att avgöra hur och om området ska examineras.

Användbara källor

Landguiden

Freedom House

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex

Transparency Internationals korruptionsindex

 

Förberedelser

Ingen särskild

Syfte

Genom uppgiften kan eleverna tillägna sig kunskap och reflektera över principer som utmärker demokratiska och autokratiska system.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.