25 feb 2022

Del 1: Vi och demokratin

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 60 minuter
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 12 aug 2022

Introduktion

Demokratiutvecklingen i världen har vänt. Flera demokratiska länder har blivit rejält skadeskjutna under de senaste 15 åren, visar en rad olika rapporter. Autokratiska länder kommer allt längre ifrån att bli demokratiserade. Enligt V-Dem institutes mätningar, ett oberoende forskningsintitut på Göteborgs universitet, är vi tillbaka på samma demokratinivåer som rådde 1990.  Endast 14 % av världens invånare lever idag i liberala demokratier.

Med utgångspunkt i DN:s artikelserie Vi och demokratin syftar den här uppgiften till att låta eleverna fördjupa sig i vad som är demokratins kännetecken.  Det här är Del 1. För att komma till nästa del i lektionsserien kan du gå ner till slutet av den här texten.

Lärarens förberedelse

Börja med att läsa igenom DN:s artikelserie ”Vi och demokratin”. Du hittar första delen här. För att få tillgång till DN för dig och dina elever behöver konton registreras här som ger tillgång till DN under skoltid. Förbered material om demokratins kännetecken. Riksdagen har bra material för området.

Lektion 1: Demokrati under press

Påbörja lektionen med att skriva upp begreppet “demokrati” på tavlan. Låt eleverna associera fritt på begreppet och skriv upp det de kommer på. Skriv sedan upp diktatur. Vad tänker eleverna på då? Hjälp till och fyll på där det är behövligt. Introducera artikelserien för klassen.

Läs första delen i artikelserien gemensamt eller var och en för sig. Läraren hjälper till med att förklara svåra begrepp som kan skrivas upp på tavlan.

Låt sedan eleverna svara på frågor som…

  • Vilka länder nämns som autokratier? Varför då?
  • Vilka kännetecken finns för länder som utvecklas bort från demokrati, enligt artikeln?
  • Hur menar forskare att demokratier kan stärkas?

Dela sedan in klassen i mindre grupper. Låt dem titta tillsammans på den interaktiva kartan som finns hos forskningsinstitutet Freedom House och svara på frågorna nedan.

  • Vilka delar av världen är demokratier? Vad krävs för att anses vara en demokrati?
  • Vilka är autokratier? Vad är det dessa länder saknar?
  • En del länder är gula, ”delvis fria”. Vad innebär det? Ukraina, Mexiko och Indien är några exempel.

Avsluta lektionen med att sammanfatta vad de har kommit fram till och återkoppla till inledningen av lektionen. Har eleverna funnit fler exempel på vad som kännetecknar demokratier och diktaturer?

Fler lektioner

Del 2: Demokrati på schemat
Del 3: Att växa upp i en diktatur
Del 4: Fördjupning

Förberedelser

Läs de artiklar som ingår i uppgiften och skapa inlogg till Dn.se till dig själv och eleverna.

Syfte

Att lära sig vad som kännetecknar demokratier och hur de skiljer sig från autokratier.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.