25 feb 2022

Del 2: Vi och demokratin

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 60 minuter
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 12 aug 2022

Det här är en fortsättning på våra lektionstips med utgångspunkt i DN:s artikelserie “Vi och demokratin”. För att komma till del 1 klickar du här. 

Lektion 2: Demokrati på schemat

Det politiska intresset bland ungdomar är förhållandevis stort, visar en mätning från Ungdomsbarometern. 38 procent av de unga är politiskt intresserade, vilket förvisso är en minskning med 12 procentenheter jämfört med senaste valåret 2018.

I andra delen av DN:s artikelserie möter journalisten åttondeklassare som har deltagit i ett demokratiprojekt. Där har de fått chansen att presentera sina frågor till de kommunala beslutsfattarna.

Under den här lektionen ska eleverna själva få fundera på vilka frågor de tycker är viktiga i sitt lokalsamhälle. Vilka frågor skulle eleverna vilja lyfta till sina kommunala politiker? Låt eleverna spåna tillsammans och lyft sedan i helklass. Om de har svårt att komma på frågor kan exempel lyftas från artikeln. Låt eleverna argumentera för sin sak, varför är frågan viktig för samhället? Om många frågor lyfts kan en omröstning ske i klassen. Vilka fem frågor tycker de gemensamt är viktigast?

Under resterande delen av lektionen kan eleverna hjälpas åt, i grupper, att skriva e-post till de politiskt förtroendevalda i sin kommun om de valda frågorna. De kan gå in på kommunens hemsida och leta fram vilka som är demokratiskt valda och sedan formulera sina önskemål. Be dem att argumentera för sin sak innan e-posten skickas till politikerna.

Följ upp eventuella svar under nästkommande lektion. Vilka svarade och vad skrev politikerna?

Fler lektioner

Del 3: Att växa upp i en diktatur
Del 4: Fördjupning

Förberedelser

Läs Del 2 av artikelserien "Vi och demokratin".

Syfte

Låta elever själva få formulera frågor och delta i det demokratiska och politiska livet.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.