04 sep 2013

Bildövning: När hjärnan lurar ögat

Arkiv
Kurs: Bild
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte
För tidningens fotografer är former och linjer viktiga komponenter i bildskapandet. I en nyhetsbild med bra perspektiv och bildutsnitt förmedlas ett budskap utan att betraktaren nödvändigtvis är medveten om de linjer och former som bilden är uppbyggd av.
I barns tidiga bildskapande är de ofta noga med att återge formerna i sin grundform. Där kan exempelvis en husvägg återges som en rektangel när en romb bättre hade förmedlat perspektivet.

Genom att utforska tidningsbilder utvecklas elevernas sinne for form och perspektiv.
I kursplanen för bild står det beträffande Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
– kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker
– ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former

Förslag på aktiviteter
Samla tidningsbilder som innehåller olika former. De behöver inte nödvändigtvis vara kompletta.

PÅ JAKT EFTER FORMER OCH LINJER
Studera en en nyhetsbild och plocka fram så många geometriska former som möjligt.
Kan någon av dessa ha varit ett medvetet val av fotografen? Hur återges formerna på bilden? Vad hade hänt med formen om fotografen tagit bilden ur ett annat perspektiv?

BYGG UT BILDEN
Använd en komplett nyhetsbild eller klipp ut ett utsnitt av bilden. Bilden ska innehålla en eller ett par tydliga geometriska former. Men formerna ska inte vara kompletta.
Klistra upp bilden/utsnittet på ett teckningsark och låt eleverna bygga ut och komplettera bilden.

VAR STÅR FOTOGRAFEN?
Studera en nyhetsbild och diskutera var fotografen stod när bilden togs. Vad hade hänt med formerna om fotografen hade intagit ett annat läge?

Vilka linjer kan man se i bilden? I vilken riktning eller vilka riktningar sträcker de sig linjerna?

ÅTERGE BILDEN UR ETT ANNAT PERSPEKTIV
Utgå från en nyhetsbild. Välj ut ett huvudmotiv och be eleverna att rita personerna/föremålen bakifrån, ovanifrån osv. Iakttag hur eleverna lyckas återge höger-vänster och framför-bakom-

Länkar

Göteborgs-Postens fotoskola

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.