04 sep 2013

Internationella året för biologisk mångfald. Del 1

Arkiv
Kurs: Biologi
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

 

Visste du att en nötskrika är värd 17 000 kr i ekonomiskt värde? När fåglarna samlar ekollon ser de till att nya ekar kommer till världen. Annars skulle vi behöva se till att eken planterades på annat sätt och det kostar pengar.

2010 är ett viktigt år för skyddet av biologisk mångfald. I oktober 2010 hölls det tionde partsmötet under FN:s konvention om biologisk mångfald. Artutrotningen går idag 100-1000 gånger snabbare än vad som tidigare varit normalt i planetens historia.
Djur berör människor – alla har väl sett bilden på den ensamma isbjörnen på ett litet isflak som blivit en symbol för klimatförändringarnas konsekvenser. Men vissa djur berör oss mer och andra mindre. Hur kommer det sig och vad kan det få för konsekvenser för hur vi engagerar oss i miljöfrågor?

Mediekompass har tagit fram ett lektionsupplägg med fokus på två olika spår:

 • Biologisk mångfald och huruvida vi kan sätta en prislapp på våra arter eller inte?
 • Djur och medier, söta djur som gör gulliga saker får otroligt många tittare på YouTube. Varför är det så och hur påverkar medier vår inställning till vissa arter?

Tipset innehåller bland annat värderings- och diskussionsfrågor och reflekterande uppgifter med utgångspunkt i videoklipp på nätet.

Vilken sorts djur bryr du dig om och varför?

Såväl Lpo 94 som Lpf 94 betonar vikten av ett miljöperspektiv i undervisningen som ska ge eleverna insikter så att de dels kan medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan och dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.

ÖVNINGAR: BIOLOGISK MÅNGFALD

Värdera och diskutera

1. Låt eleverna ta ställning till frågan nedan genom handuppräckning eller genom att placera sig i ett av klassrummets fyra hörn där varje hörn representerar ett svarsalternativ. Lyft sedan av elevernas ställningstagande och be dem att motivera varför de valt som de gjort.

 • Du måste genomföra ett vetenskapligt experiment, vilket av följande djur skulle du välja? (valet av art påverkar inte experimentets resultat, vilket sorts djur som helst går bra).

Råtta
Hundvalp
Ko
Eget alternativ (öppet hörn)

2. 17 arter håller på att dö ut runt Arktis. Läs artikeln i DN Inte bara isbjörnar hotas i Arktis.

 • Vad kommer eleverna att tänka på när det talas om miljöförstöring? Får de upp någon bild i huvudet av något särskilt?
 • Vad är viktigast för ekosystemet och miljön, isbjörnar eller plankton? Motivera
 • Varför bryr vi oss så lite om plankton medan isbjörnen har blivit en sådan symbol?

Båda är lika viktiga
Isbjörnen är viktigast
Planktonen är viktigast

 • Isbjörnar har fått ett eget fadderprogram hos Världsnaturfonden. Skulle det vara möjligt för plankton att få ett fadderprogram? Motivera

3. Titta på nyhetsbilden i denna artikel i Expressen.

 • Hur viktig är bilden för hur intresserad du blir att läsa artikeln?
 • Om det hade varit en bild på en snigel, hur hade det påverkat ditt intresse för artikeln?

4. Radioprogrammet “Vetandets värld” i P1 har i ett program tagit upp frågor gällande biologisk mångfald och miljöekonomi. Diskussionen i programmet handlar bland annat om olika arters värde och vad det skulle kosta i pengar om människor skulle vara tvungna att utföra det arbete djuren gör idag. Lyssna på inslaget här.

 • Kan man värdesätta djur och natur på det här sättet? Har djur en prislapp?
 • Även om vi skulle klara oss utan nötskrikor – skulle något ändå gå förlorat om de försvann? Vad i så fall?

 

TIPS:

Du hittar bra läromedel för miljöundervisning på Världsnaturfondens hemsida.

Fler lektioner hittar du på Värdegrundens hemsida.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.