01 sep 2014

Valet: – Så vill vi ha det i skolan

1-34-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: En lektion plus eventuell uppföljning
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Vilka kan mer om skolan än våra elever!? Så här i valtider kommer våra politiker med det ena förslaget efter det andra. Alla partier vill komma tillrätta med bristande kunskaper bland elever och oordning på skolor. Vi utgår från två skolfrågor som vi tror intresserar eleverna. Dessa förslag kommer från vår skolminister och Alliansen.

A Introduktion

Visa en bild på Jan Björklund. Här finns gott om bilder. Visa en eller flera men avslöja inte vem han är utan be eleverna att ge förslag på det. Lista flera, till exempel: Jan Björklund, folkpartist, tillhör Alliansen, skolminister och kanske annat som eleverna kommer på.
 Diskutera och förklara listan. Samtala om varför han är aktuell och varför han är så intresserad av skolan.

Fördjupning

Hur vill vår skolminister förbättra skolan? Vi har valt två förslag ur Alliansens lista. Diskutera dessa! Vad är bra och vad är dåligt med förslagen. Ställ gärna argument mot varandra. Avsluta varje diskussion med en ”sluten” omröstning. Hur många röstar för och emot skolministerns förslag på betyg från årskurs fyra och betyg i ordning? Be elever ge exempel på det avgörande skälet för eller emot.

Diskussionsunderlag:
– Betyg från och med årskurs 4
Skolministern: – Med tidiga betyg ska det bli lättare för både elever och föräldrar att hålla sig informerade av hur det går. Tidiga betyg ska också sporra eleverna. 
Så här tycker några elever om betyg.

– Ordningsbetyg
Skolministern: – Vi i Alliansen vill att eleverna ska få skriftliga ordningsbetyg på högstadiet och på gymnasiet. Det ska vara frivilligt för varje skola att införa dessa. Det ska göra det lättare för lärarna att informera föräldrarna.

Så här tycker Lärarförbundet om ordningsbetyg.
Om ni vill jämföra skolministerns förslag med övriga partiers skolpolitik finns en sammanställning på Skolporten och Skolvärlden.

 

C Aktivitet

Låt dina elever själva ta fram förslag på hur deras egen skola kan bli bättre eller de kanske har bra förslag som de tycker att andra skolor ska ta efter. Lista elevernas förslag, diskutera och välj sedan ett eller flera av dessa. Arbeta gemensamt eller låt grupper av elever skriva en argumenterande text kring förslaget.

Enkel skrivmall:


  • Berätta vad förslaget handlar om och varför ni gillar det. Välj några exempel som övertygar.
  • Avsluta med en uppmaning eller en fråga som ni vill ha svar på.

D Uppföljning

Skicka klassens förslag till kommunens nämnd för Skola och utbildning men också till lokaltidningen. Sprid klassens förslag på skolan och i hemmen. Vilket gensvar får ni? I bästa fall har ni startat en skoldebatt.

E Bakgrund

På mediekompass.se finns fler lektionsförslag kring valet. Klicka vidare till Tidningsveckan. Där ligger ytterligare fem förslag för låg och mellanstadiet.
På presstationen.se finns också lektionsförslag om valet. Dessa har inriktning mot skolans yngsta elever och ingår i Presstationen, som är en nyhetstävling för klasser upp till och med sexan.

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Samhällskunskap
Syfte
• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Att leva i världen 

Centralt innehåll i samhällskunskap årskurs 1-3

• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Beslutsfattande och politiska idéer 

Centralt innehåll i samhällskunskap årskurs 4-6

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Svenska

Syfte
• Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier

Centralt innehåll i svenska årskurs 1-3

Läsa och skriva
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Centralt innehåll i svenska årskurs 4-6

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Förberedelser

Det här lektionsförslaget utgår från en bild på skolminister Jan Björklund. Den kan du länka till. Om du väljer att följa våra introduktioner så kan du arbeta utan större förberedelser.

Syfte

Lektionsförslaget kan vara en ”igångsättare” eller som ett inslag i undervisningen om valet. Det syftar till att väcka intresse för valet, men vi sätter också fokus på hur eleverna ser på sin egen skola. Här ger vi eleverna en expertröst, som de i förlängningen kan använda till att göra sina röster hörda på skolan, i lokaltidningen och bland lokala politiker.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.