Tidningsveckan


  Publicerad: 04 mars 2014

Tidningsveckan 2020: vecka 42, den 12–16 oktober

Tidningsveckan är ett årligen återkommande evenemang i samarbete mellan Mediekompass och många av våra mediehus som ger ut dagstidningar runt om i landet. Under Tidningsveckan – som infaller vecka 42, den 12 till och med den 16 oktober – får du som lärare möjlighet att arbeta med nyhetsmedier i undervisningen. Fria och oberoende medier är en central funktion i en fungerande demokrati, och under årets Tidningsvecka kommer vi att titta närmare på mediernas och journalistikens uppgifter och villkor.

Du som lärare har under Tidningsveckan genom flertalet av våra mediehus gratis tillgång av klassuppsättningar av din lokaltidning under Tidningsveckan. Sök upp din tidning här på Mediekompass.

Inför Tidningsveckan kan du dessutom få gratis tillgång till rikstäckande Svenska Dagbladets digitala upplaga. Nya kunder kan kontakta SvD via e-post på: skola@svd.se – Skriv ”Tidningsveckan” i ämnesraden, berätta om er skolas behov och hur SvD kommer i kontakt med er för att hjälpa skolan att komma igång.

Även rikstäckande Dagens Nyheter erbjuder elever fri tillgång till sin digitala upplaga. Skolor som vill ta del av erbjudandet kan göra en intresseanmälan via DN.se/skolor.

Du har också tillgång till en mängd lektionsförslag, som presenteras här nedanför. Det finns lektioner från lågstadiet upp till och med gymnasiet, som alla syftar till att öka förståelsen för mediernas uppdrag och villkor. Övningarna är också ett stöd i att utveckla elevernas förmågor att kritiskt söka och tolka information samt att själva skapa journalistiskt material. Lektionerna följer Skolverkets styrdokument med avseende på kursernas centrala innehåll. Då styrdokumenten ofta är överlappande mellan årskurser gällande det centrala innehållet, finner man en del övningar för olika åldrar som är ganska lika varandra. Läraren har här möjlighet att anpassa svårighetsgraden i övningen efter elevernas förkunskaper och förmågor.

Använd gärna våra sex faktablad i A3-format att pryda klassrummet med under Tidningsveckan, du hittar dem här.

Vi rekommenderar att man som lärare börjar med att läsa texten Introduktion till Tidningsveckan, och om man vill även fördjupar sig i det material som hänvisas till i texten. Det finns ett omfattande lektionsmaterial, och lärare har där möjlighet att använda den eller de förslag som passar in i sin undervisningssituation.

Lärarinformation

Introduktion till Tidningsveckan 2020

Läroplansanknytning 2020

Klassrumsaffischer: Faktablad om journalistik som pdf

Lektionsförslagen

Årskurs 1–3

 1. Åk1-3 Övning1 Bild: Vad säger bilderna
 2. Åk1-3 Övning2 Svenska: Olika texter i tidningen
 3. Åk1-3 Övning3 Svenska & SO: Läs och återge
 4. Åk1-3 Övning4 Svenska: Källkritik
 5. Åk1-3 Övning5 Svenska: Skriv som en journalist
 6. Åk1-3 Övning6 SO: Tidningar som historisk källa

Årskurs 4–6

 1. Åk4-6 Övning1 Sve & SO: Olika texter i tidningen
 2. Åk4-6 Övning2 Bild, Sve & SO: Hitta annonser
 3. Åk4-6 Övning3 Bild, SO: Bildcollage
 4. Åk4-6 Övning4 Sve & SO: Läs och återge
 5. Åk4-6 Övning5 Sve: Skriv och fota som en journalist
 6. Åk4-6 Övning6 Sve & SO: Skriv åsiktstext

Årskurs 7–9

 1. Åk7-9 Övning1 Sve & Sam: Texter i tidningen
 2. Åk7-9 Övning2 Bild, Sve & Sam: Hitta annonser
 3. Åk7-9 Övning3 Bild & Sam: Bildanalys – Vem får synas
 4. Åk7-9 Övning4 Sam & Sve: Tryckfrihetsförordningen
 5. Åk7-9 Övning5 Sam & Sve: Pressfrihet Fördjupning
 6. Åk7-9 Övning6 Sve: Skriv och fota som en journalist
 7. Åk7-9 Övning7 Sam&Sve: Medieetik – Medieombudsmannen MO
 8. Åk7-9 Övning8 Sam&Sve: Medieetik – MO:s fällningar
 9. Åk7-9 Övning9 Sam&Sve: Medieetik – Film & frågor
 10. Åk7-9 Övning10 His: Trycksaksexplosionen
 11. Åk7-9 Övning11 Sve & Sam: Läs och replikera debattext

Gymnasiet

 1. GymÖvning1 Sve1 & Sam1a1: Texter i tidningen
 2. GymÖvning2 Sve1 & Sam1a1: Läs och replikera debattext
 3. GymÖvning3 Sve1 & Visuell kommunikation: Skriv och fota
 4. GymÖvning4 Sam1a1 & 1a2 & 1b: Medieetik – Film & frågor
 5. GymÖvning5 Sam1a1 & 1a2 & 1b: Medieetik – Medieombudsmannen
 6. GymÖvning6 Sam1a1 & 1a2 & 1b: Medieetik – MO:s fällningar
 7. GymÖvning7 Sam1a2: Tryckfrihetsförordningen
 8. GymÖvning8 Sam1a2 & Sam1b: Pressfrihet
 9. GymÖvning9 Visuell kommunikation & Sam1a1: Bildanalys
 10. GymÖvning10 His1a1: Trycksaksexplosionen

 

 

X
X