04 sep 2015

Säger du det?! En övning om sanningen och tidningens källor

1-34-6
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 09 nov 2015

Syfte
Eleverna bör i tidig ålder göras uppmärksamma på att allt de läser, ser och hör har ett ursprung. Det är inte alltid den som berättar eller skriver något som själv har upplevt det hon för vidare.
I läroplanen för grundskolan står det under Skolans uppdrag:
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Genom att reflektera över källorna i papperstidningen och på webben lär sig eleverna att all information har en eller flera avsändare som bör redovisas för att vi ska kunna ha möjlighet att ta ställning till värdet av informationen.

Förslag på aktiviteter

VISKLEKEN
Välj rubriker ur tidningen. Viska den ordagranna lydelsen till en elev som i sin tur viskar det han uppfattat vidare till en annan elev. Be eleven som är sist i kedjan att berätta vad som har hänt.
Diskutera vad som kan hända med budskap som förmedlas i flera led.

STUDERA BYLINES
Tidningens reportrar sätter som regel ut sina namn vid den artikel de har skrivit. Det kallas för byline på tidningsspråk.

  • Gör en lista över tidningens reportrar.
  • Vilken/vilka reportrar skriver de flesta artiklarna?
  • Är någon reporter specialist på något område (t.ex sport, teknik, politik, brott …)?
  • Finns det artiklar som saknar byline? Korta notiser och material från TT och andra nyhetsbyråer kan sakna byline. Hur skiljer sig artiklar utan byline från dem med?

VEM DÖLJER SIG BAKOM ETT “PRATMINUS”?

När reportern citerar vad någon säger markerar han det med en ny rad och ett talstreck, som på tidningsspråk kallas pratminus.

  • Låt eleverna leta upp namnet på personerna bakom artikelns pratminus. Vad får man reda på om dessa personer (ålder, yrke, befattning, vittne …). Går det att få reda på mer om personen genom att söka på internet?
  • Har reportern använt sig av flera källor?

SAMMA KÄLLA?

  • Sök upp tidningar på internet som beskriver samma händelse. Använd sökfunktionen på Mediekompass “Sök vad tidningar skriver”. Eleverna listar upp personerna bakom artiklarnas pratminus. Diskutera vilka källor som är gemensamma och vilka som är unika och fördelar resp. nackdelar med detta.

 

Länkar

Mediekompass medieordlista

Mer om källkritik på mediekompass.se

Fakta om källkritik från Kolla Källan (Skolverket)

 

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.