19 okt 2015

Insändare och debattartiklar

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Upp till varje undervisande lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Läsarnas egna bidrag är en viktig del av dagstidningarnas innehåll. I lokaltidningarna speglar de ofta den lokala politiska debatten, det kan gälla det senaste kommunfullmäktigemötet eller frågan om belysningen i motionsspåret. I de stora tidningarna handlar debattsidorna ofta om nationella frågor. Granska insändare och debattsidor under en vecka och analysera era resultat.

1 Granska

Granska insändare och debattartiklar i din lokaltidning under minst en vecka, gärna längre tid för att få ett bra underlag. Vad handlar insändarna om?

A. Följ insändarsidan under en period och lista alla insändare, korta som långa. Samla dem genom att kopiera dem eller ladda ner dem från e-tidningen. Kommer ni inte åt e-tidningen så be om att få ett lösenord under den begränsade tid som ni granskar innehållet!

B. Vilken insändare är den ”viktigaste”?

C. Vilken insändare är den ”bäst skrivna”? Utgå ifrån hur skribenten har lyckats följa råden i länken nedan. Försök att bortse från egna åsikter och utgå enbart ifrån hur skribenten argumenterar.

Länk: http://mediekompass.se/lektionstips/skriv-insandare-och-debattartiklar/

2 Följ debatten

DN Debatt är förmodligen Sveriges mest prestigeladdade debattsida och här ryms ofta kända debattörer som yttrar sig i nationella eller globala frågor, men det kan även röra frågor om Stockholm. Granska den sidan under en längre period på samma sätt som ni tittar på de lokala insändarsidorna.

A. Följ DN Debatt under en period och lista alla insändare, korta som långa. Samla dem genom att kopiera dem eller ladda ner dem från e-tidningen. Kommer ni inte åt e-tidningen så be om att få ett lösenord under den begränsade tid som ni granskar innehållet!

B. Vilken insändare är den ”viktigaste”?

C. Vilken insändare är den ”bäst skrivna”? Utgå ifrån hur skribenten har lyckats följa råden i länken nedan. Försök att bortse från egna åsikter och utgå enbart ifrån hur skribenten argumenterar.

Länk: http://mediekompass.se/lektionstips/skriv-insandare-och-debattartiklar/

3 Skriv din egen insändare

Följ råden i länkarna:

http://mediekompass.se/lektionstips/skriv-insandare-och-debattartiklar/

http://mediekompass.se/wp-content/uploads/2014/08/Insandare.pdf

Skicka gärna era bidrag till den lokala tidningen. Tänk på att du kan vara anonym i tidningen och skriva under pseudonym, men att tidningen måste veta vem du är – annars publicerar de antagligen inte. Och förresten, varför ska man vara anonym om man kan stå för sina åsikter? Skriv under med eget namn!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Centralt innehåll: Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.

Svenska

Centralt innehåll: Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Förberedelser

Skaffa tillgång till e-tidning

Syfte

Att sätta sig in i den lokala och nationella debatten samt lära sig att skriva en insändare.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.