14 sep 2022

Influencers som makthavare

4-67-9
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En lektion
Tema: Nyheter, Värdegrund
Senast uppdaterad: 15 sep 2022

Influencern Pontus Rasmusson följs av hundratusentals barn och räknas som en av Sveriges mäktigaste influencers, enligt Mediebarometern. Han har gjort sig ett namn genom att göra olika utmaningar, eller challenges, på Youtube.

Nu lyfts kritik om att Rasmusson ska ha lurat barn på pengar och att han ofta anspelar på sex i sina videos som riktar sig till en väldigt ung målgrupp. Bland annat har Svenska Dagbladet gjort en hel dokumentär podcast om Rasmusson, ”Barnidolen och skandalerna”.

Ta tillfället i akt och diskutera influencers makt, metoder och knep i klassrummet. Får en influencer verkligen säga och göra vad den vill utan konsekvenser? Vad vill vi ställa för krav på våra nya makthavare?

Lärarens förberedelser

Läs artikelserien om Pontus Rasmusson i SvD eller lyssna på den dokumentära podcasten Blenda.

Värderingsövning

Börja med att ta tempen i klassen. Visa en bild på Pontus Rasmusson och berätta om vad som har hänt. Hur många i klassen känner till honom? Vad är han känd för? Känner de till att han har blivit granskad? Och vad innebär det?

Förbered klassrummet för en fyra hörn-övning. Ett hörn för “ja”, ett för “ibland/kanske”, ett för “nej” och ett för “annan åsikt”. Läraren läser upp påståendet och svarsalternativen. Eleverna ställer sig sedan vid det svar de tycker passar bäst in på deras åsikt. Avsluta varje påstående eller fråga med en kort diskussion, där några elever kan få motivera hur de tänker.

FRÅGA: Är influencers makthavare?

 • Ja, de har väldigt mycket makt.
 • Ibland, men inte i viktiga frågor.
 • Nej, de har ingen makt.
 • Annan åsikt.

PÅSTÅENDE: Pontus Rasmusson är en viktig förebild för barn.

 • Ja, han lyfter ämnen som är viktiga för barn.
 • Ibland, men inte alltid.
 • Nej, han går ofta över gränsen.
 • Annan åsikt.

PÅSTÅENDE: Det ska vara tillåtet för influencers att sälja saker till barn.

 • Ja, självklart ska de det.
 • Ibland, det beror på vad de säljer.
 • Nej, det är inte rätt att sälja saker till barn.
 • Annan åsikt.

PÅSTÅENDE: Influencers är bra på att reklammärka sitt innehåll.

 • Ja, för det mesta.
 • Ibland, men långt ifrån alltid.
 • Nej, de gör det väldigt sällan.
 • Annan åsikt.

PÅSTÅENDE: Vuxna har bra koll på som försiggår på Tiktok och Youtube.

 • Ja, för det mesta.
 • Ibland, men oftast inte.
 • Nej, de vet ingenting.
 • Annan åsikt.

PÅSTÅENDE: Influencers ska få prata om vad de vill och bete sig hur som helst.

 • Ja, alla får ta eget ansvar för vad de väljer att titta på.
 • Ibland, men de måste försöka vara goda förebilder.
 • Nej, de har som makthavare ett viktigt ansvar mot sina följare.
 • Annan åsikt.

PÅSTÅENDE: Det är fel att Pontus Rasmusson granskas och kritiseras.  

 • Ja, han har inte gjort något fel.
 • Kanske, men han har inte gjort något olagligt.
 • Nej, det är viktigt att han granskas av media.
 • Annan åsikt.

PÅSTÅENDE: Media borde granska fler influencers som riktar sig mot barn och unga.

 • Ja, många gör övertramp.
 • Ibland, men de flesta gör rätt för sig.
 • Nej, media ska inte lägga sig i.
 • Annan åsikt.

Följ upp med samtal om på vilket sätt granskningen kan förändra Pontus Rasmussons innehåll men också om vilka regler som bör gälla på Youtube, Tiktok, Instagram och andra sociala medier.

Vidare läsning

Läs mer om informationssökning och källkritik i vår skrivarskola Publicistguiden eller gör Mediekompass källkritiksquiz här.

Koppling till styrdokument

Samhällskunskap, centralt innehåll, åk 4-6

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av sam­hällets makthavare samt som underhållare.
 • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor

 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett käll­kri­tiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Samhällskunskap, centralt innehåll, åk 7-9

Information och kommunikation

 • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt sam­hälle.

Granskning av samhällsfrågor

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör sam­hälls­frågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Förberedelser

Ingen särskild.

Syfte

Att skapa ett källkritiskt förhållningssätt mot makthavare i digitala miljöer.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.