07 apr 2014

Påsk, utrikeskorre i Jerusalem

Kurs: Religion, Svenska
Lektionsantal: 4-6 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 07 apr 2014

Låt eleverna vara utrikeskorrespondenter med placering i Jerusalem. Bevaka och rapportera om korsfästningen av Jesus, som om den skedde i år. Med hjälp av Bibelns berättelse om vad som hände Jesus under påsken ska eleverna skriva en nyhetsartikel, så som vi är vana att se den i dag.

A Introduktion

 1. Samtala om påsken.
 2. Låt eleverna ta del av Bibelns berättelse om Jesu korsfästelse. Läs antingen den ursprungliga källan, Bibeln, eller utgå från någon av de filmer som beskriver händelsen.

B Fördjupning

 1. Presentera uppgiften och förklara de begrepp som är okända för eleverna.
  Uppgift:
  – Du är en utrikeskorrespondent som arbetar i Jerusalem på Jesu tid.
  – Du får uppdraget att skriva en nyhetsartikel om Jesu korsfästelse.
 2. Presentera en nyhetsartikel för eleverna. Läs igenom den tillsammans. Ha fokus på
  – hur artikeln inleds, med ortsangivelse följd av en ingress som oftast innehåller det viktigaste, det mest dramatiska.
  – att fakta är byggstenarna i en nyhetstext.
  – att nyhetsjournalistens åsikt inte redovisas.
  – att ordet jag inte används i texten.
  – att journalisten visar sin närvaro genom att förmedla detaljer, exempelvis syn- och hörselintryck och lukter.
  – att bakgrund och mindre viktiga detaljer kommer längre ner i texten.
  – att en nyhetsartikel aldrig har en “slutkläm” eller en avslutande kommentar. Journalister slutar ofta sina artiklar “rakt av”.

 

C Aktivitet

 1. Samla information till artikeln om korsfästningen.
 2. Försök sedan besvara så många av de sex journalistiska frågorna som möjligt:
  – Vad händer?
  – När händer det?
  – Var händer det?
  – Vem/vilka är inblandade i händelsen?
  – Hur händer det? (Här kan man ge detaljerna.) Låt de yttre faktorerna, exempelvis klädsel och miljöer, vara som för två tusen år sedan.
  – Varför händer det? (Här finns plats för bakomliggande faktorer, historien bakom händelsen.
 3. Intervjuer med människor i händelsernas centrum ger närhet. Skapa påhittade citat, “pratminus”, från exempelvis ögonvittnen, Jesu släktingar, myndighetspersoner, eller åskådare.

D Uppföljning

 1. Läs några av texterna i klassen och diskutera frågor som:
  – Märks journalistens åsikter i texten?
  – Vad har journalisten valt att vinkla texten på? Korsfästelsen som händelse? Jesus som person? Följderna av korsfästelsen? Annat?
  – Är all information i artikeln korrekt?
 2. Låt eleverna läsa upp texterna för varandra i mindre grupper.
  Analysera enligt modellen ”two stars and a wish”.

 

Bakgrund

Bibelfrågan –ett interaktivt lexikon, Frågor och svar om påsken

Bibeln online

Youtube, Bibelns äventyr, Påsken Part 2

Dagens Nyheter, Exempel på nyhetsartikel

“Ukrainas president ställer in besök efter oroligheter”

Two stars and a wish
Bedömningsteknik som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra.

 

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6
Berättande texter och sakprosatexter
•    Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Läsa och skriva
•    Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
•    Språkets struktur och meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord och böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Centralt innehåll i religionskunskap, årskurs 4-6
Religion och samhälle
•    … Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret…

Förberedelser

1. Ta fram lämpligt material, film eller text, som beskriver händelseförloppet i Bibelns berättelse om Jesu korsfästelse.
2. Välj ut en lämplig tidningsartikel, som visar hur en nyhetsartikel är uppbyggd.

Syfte

Berättelsen om Jesu korsfästelse och uppståndelse är central i den kristna religionen. Lektionstipset syftar till att föra eleverna tankemässigt närmare en religiös händelse som har präglat många människors liv och tro i över 2 000 år.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.