03 sep 2013

Vulkanutbrott, medierna och människan

Arkiv
Kurs: Geografi, Svenska
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte
Det här lektionstipset bidrar till måluppfyllelsen i flera ämnen som till exempel geografi, historia och svenska. Huvudfokus ligger på att ge kunskap om vulkaner och hur vulkanutbrott påverkar människor och människors verksamhet. Upplägget tydliggör också hur viktigt det är att följa medierapportering för att kunna förhålla sig till händelser som påverkar oss.

Bakgrund
När vulkanen vid isländska Eyjafjallajökull fick ett utbrott i april 2010 så drabbade det människor i dess närhet. Bostäder fick överges och marken förstördes av giftigt nedfall. Den största medieuppmärksamheten fick dock det faktum att vulkanens askmoln stoppade i stort sett all flygtrafik i Europa.
När den italienska vulkanen Vesuvius fick ett utbrott år 79 e. Kr drabbades Pompejis invånare. Hela staden begravdes och 2 000 människor miste sina liv på grund av vulkanens överrumplande utbrott.

Gör så här
Använd hela eller delar av upplägget nedan!
Gemensamt i klassen
1. Inled med att berätta om historiens mest kända vulkanutbrott, när Pompeji för snart 2 000 år sedan tog livet av cirka 2 000 människor och en hel stad begravdes i aska. Illustrera med bilder!
2. Låt eleverna berätta om vad de känner till om det aktuella vulkanutbrottet på Island och om hur det drabbar människan.
3. Komplettera med information hämtad från aktuell medierapportering. Använd till exempel någon av länkarna nedan, eller bilder från dagstidningarnas utrikessidor. Illustrera med bilder!

Följ medierapporteringen
Låt några elever vara mediespanare och följa rapporteringen om vulkanutbrottet och dess konsekvenser. Redovisa som en kort nyhetssammanfattning, “senaste nytt”, dag för dag.

Arbeta individuellt
Ta reda på så mycket som möjligt om vulkanutbrottet på Island. Använd olika källor: läroböcker, faktaböcker, information på Internet, nyhetsgrafik i medierna och inte minst aktuell medierapportering.
1. Sök fakta om vulkaner i allmänhet och om vad som händer vid ett vulkanutbrott.
2. Leta exempel på hur vulkanutbrottet på Island har påverkat människor och människors verksamhet.

Redovisa med tidningsartiklar
Redovisa i form av tidningsartiklar som vinklar på olika saker. Glöm inte bilder och grafik!
Personvinkling: – fokuserar på människors upplevelser av vulkanutbrottet.
Faktavinkling: – fokuserar på händelser och fakta kring vulkanutbrottet.
Konsekvensvinkling: – fokuserar på konsekvenserna av vulkanutbrottet.
Läs mer i lärarmaterialet Skoltidningen del 1.

Alternativ
Gör motsvarande uppgift med utgångspunkt från den historiska händelsen om Vesuvius och Pompeji år 79.

Diskutera
Jämför hur människor drabbades av vulkanutbrott för 2 000 år sedan med hur människan av idag drabbas.
– Har vi någon nytta av den medierapportering som vi får ta del av idag?
Ja, nej, kanske
Låt elever som svarar ja ge exempel på nyttan av medierapporteringen. Diskutera!
– Finns det några nackdelar med medierapporteringen?
Ja, nej, kanske
Låt elever som svarar ja ge exempel. Diskutera!

Länkar
Dagens Nyheter
Webb-tv Vulkan stoppar flyg i Sverige
Webb-tv Hundratals flyr isländsk vulkan
Bildspel efter Eyjafjallajökulls utbrott

Aftonbladet
Vulkanutbrott stoppar flygtrafik i norr med länkar till webb-tv:
Utbrottet tvingade dem från sina hem
Vulkanutbrott vräker ut lava på Island

Svenska Dagbladet
Bra nätkällor om askmolnet

Expressen
Expressens reporter vid vulkanen: Stora lavablock flyger upp

Grafik
Aftonbladet
Så rör sig askmolnet – prognos dag för dag
Unga fakta
Vulkaner/utbrott

Tidningen i Skolan
Skoltidningen del 1

Förberedelser

Syfte

Det här lektionstipset bidrar till måluppfyllelsen i flera ämnen som till exempel geografi, historia och svenska. Huvudfokus ligger på att ge kunskap om vulkaner och hur vulkanutbrott påverkar människor och människors verksamhet. Upplägget tydliggör också hur viktigt det är att följa medierapportering för att kunna förhålla sig till händelser som påverkar oss.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.