25 jan 2016

Viktig journalistik

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 25 jan 2016

Vi följer upp förra veckans lektionsförslag rörande granskande journalistik den här veckan och använder oss som utgångspunkt av en artikel som Aftonbladets förre chefredaktör, Jan Helin, skrev den 21 januari 2016.

1 Diskutera

Läs igenom artikeln och diskutera i första hand citatet från den amerikanske journalisten Dan Rather: ”Journalister ska ta fram och publicera information som någon form av makt av någon anledning vill ska förbli okänd. Annan typ av information kan hanteras av andra.”

Länk till Jan Helins artikel på aftonbladet.se: Om Richard Aschberg och oberoende journalistik

Självklart innehåller tidningar, radio och tv mycket mer än granskande journalistik så där kanske Rather skjuter över målet, men vad som är viktigast prickar han säkert in. Eller?

2 Lokal granskning

Vad har din lokaltidning gjort då det gäller granskande journalistik? Det behöver inte röra sig om några stora grejor, för det är det sällan på lokal nivå. Det kan vara viktigt ändå!

Googla tidningens (tidningarnas) namn, eller den lokala radio/tv-kanalen och ordet granskning. Använd sökord som politik, ekonomi, etc. Har ni möjlighet så kontakta de lokala medierna och be dem medverka i er undersökning. I så fall kan de också bidra till diskussionen under punkt 1.

Diskutera sedan i klassen vilken inverkan journalistiken haft på ditt lokalsamhälle.

3 Skriv

Formulera dina tankar kring granskande journalistik. Är den viktig eller kan det kvitta?

Skriv en insändare eller krönika.

Följ gärna tipsen i de här länkarna:

Krönika

Insändare

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Även i årskurserna 7–9 ska mediernas roll som informationsspridare och opinionsbildare behandlas i undervisningen, men innehållet vidgas här till att dessutom omfatta de roller medierna har som underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Svenska

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

Svenska

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll:

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.

Förberedelser

Tillgång till lokaltidning.

Syfte

Att lära sig förstå vikten av oberoende och fri journalistik i en demokrati.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.