03 okt 2022

Gasläckan i Östersjön

4-67-9Gymnasiet
Kurs: NO-ämnen, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En lektion
Tema: Veckans nyhet
Senast uppdaterad: 03 okt 2022

Veckans nyhet vecka 40 2022 handlar om de stora läckorna från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön.

Begrepp

Vad betyder  orden?
Sammanfatta nyheten med hjälp av begreppen.

 • Gasläcka
 • Explosion
 • Nord Stream
 • Sabotage
 • Naturgas
 • Metangas
 • Säkerhetszon
 • Kustbevakningen
 • Östersjön
 • Bornholm

Frågor

Låt eleverna svara på frågorna nedan. Vad vet de om nyheten?

 • Vad är Nord Stream 1 och 2?
 • Var hände gasläckan? Vilka länder är påverkade?
 • När skedde explosionen? Och när upptäcktes läckan? Vet man när gasledningarna kan tas i bruk igen?
 • Hur tror man att explosionen har gått till? Hur länge läckte ledningarna gas?
 • Varför tror man att explosionen har skett? Finns det olika teorier? Vad säger experter?

Fördjupning

Sedan utsläppen har nivåerna av metangas varit rekordhöga i Skandinavien vilket kan få konsekvenser på klimatet.

 • Vad är metangas?
 • Hur skiljer sig gasen från koldioxid?
 • Vad kan läckan av metangas få för konsekvenser på klimatet?
 • Hur kan läckan påverka havsmiljön i Östersjön?

Länkar och material

Till sin hjälp kan de använda sin lokala tidning, som till exempel Sydsvenskan. Eller rikstidningar som Dagens nyheter.

Du hittar kontaktuppgifter till er lokala tidning här.

För de yngre barnen finns ett inslag från Lilla aktuellt om gasläckan här.

Förberedelser

Beställ tidningar eller hitta lämpliga artiklar för att arbeta med uppgiften.

Syfte

Skapa nyhetsvana hos elevgruppen, att arbeta med ord och begrepp och att ge förklaring till komplexa skeenden.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.