29 feb 2016

Vasaloppets historia

4-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: Ett par lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

I det här lektionsförslaget ska eleverna skriva notiser om Vasaloppet, inte i första hand om det som händer nu, utan hur allt började. De ska göra resurs om Gustav Vasa rolls i loppet, hur idén till det första Vasaloppet föddes och hur det till slut blev ett lopp. För de som vill veta mer om dagens tävlingar finns en fördjupningsuppgift.

A – introduktion

OM VASALOPPET

Vasaloppets hemsida finns all information om Vasaloppet. På startsidan finns en karta som visar hela sträckningen och längre ner på sidan en lista på alla de lopp som arrangeras utefter sträckningen. Vilka tävlingar intresserar eleverna? Vad mer vill eleverna veta? Sök runt på sidan!

VASALOPPETS HISTORIA

Läs tillsammans Så började allt.

Vad hände:

• 1520 – 1523?

• 10 – 11 februari 1922?

• 5 mars 1922?

• 19 mars 1922?

Stanna upp och ställ frågor allt eftersom ni läser.

VAD HÄNDE MER I DECEMBER 1520?

Läs gärna också förhistorien till Gustavs flykt.

ÅKTE VERKLIGEN GUSTAV ERIKSSON SKIDOR?

Hembygdsforskaren Gubb Tage Bevring menar att Gustav Vasa aldrig åkte skidor mellan Mora och Sälen. Det skriver DN i en artikel från 2010. Läs den och ta fundera på om hans historia är den rätta. Kanske är det denna version eleverna ska tro på?

B – aktivitet

SKRIV NOTISER

Ovanstående årtal och datum berättar om hur Vasaloppet började. Dessa händelser kan bli underlag för ett notisskrivande. Välj en och samma händelse eller låt eleverna ta ansvar för var sin händelse. De ska förflytta sig bakåt i tiden och skriva som om det nyss hänt.

ATT SKRIVA NOTISER

De sex journalistiska frågorna utgör basen i berättandet. En notis ska ge svar på:

VAD som hänt?

NÄR det hände?

VAR det hände?

VEM eller VILKA som var inblandade?

VARFÖR det hände?

HUR det gick till?

Tips för skrivandet

– Uppmana eleverna att med fullständiga meningar svara på de sex frågorna.

– När de börjar skriva ska berätta det viktigaste i notisens första meningen. Markera bland svaren vad som är viktigast. Det kan vara fakta som finns i flera meningar. Börja notisen med detta!

– Vad bör komma sedan och vad ska avsluta notisen? Försök att få med all fakta från elevernas meningar.

– Tänk på att notisen ska ”hålla ihop” som en röd tråd.

– När eleverna är klara har de skrivit en notis på tre – fyra meningar, med varvade korta och långa meningar.

– Detta är ett exempel på en av tidningens kortare notiser. Naturligtvis kan en notis vara längre.

– De flesta notiser skrivs i preterium och saknar oftast pratminus, citat.

– Avsluta med en rubrik som har täckning i notisen.

– Se hur journalister formulerar rubriker i nät- och papperstidningar.

Låt eleverna diskutera och bearbeta sina notiser med någon i klassen. Avsluta med att lyssna på varandra.

C – fördjupning

SKAPA ETT COLLAGE OM VASALOPPET FÖRR OCH NU

För den som vill fortsätta arbetet med Vasaloppet finns gott om ”trådar” att dra i. Några exempel:

– Nyhetsbevaka 2016 års Vasalopp.

– Varifrån kommer kranskulla och kransmas?

– Det finns många berättelser om Gustavs äventyr i Dalarna. En av dessa finns på Vasaloppets hemsida.

– Skriv porträttporträtt eller faktarutor på segrare.

– …

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11 Svenska

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Förberedelser

Inga

Syfte

Att skriva notiser utifrån Vasaloppets historia.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.