22 apr 2014

Val till Europaparlamentet

4-6 Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 3-4 lektioner med möjlighet till uppföljning.
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Den 25 maj får runt 7 miljoner svenska väljare säga sitt om vilka politiker som ska representera Sverige i Europaparlamentet. 751 ledamöter ska väljas och 20 av dem är från Sverige. Vilka länder kommer de andra från? Och vad är egentligen Europaparlamentet?

A Introduktion

Gör ett digitalt besök i EU-parlamentets plenisal (Plenisalen 360°)
Ställ några frågor kring bilden. Förslag:
– Var sitter EU-flaggan? Hur ser den ut?
– Kan man se den svenska flaggan i Plenisalen?
– Gissa hur många ledamöter som har sin plats i Europaparlamentets plenisal! (751)
– Gissa hur många länder som finns representerade i EU! (28)

B Fördjupning

Eftersom Sveriges politiska system kopplat till Europeiska Unionen företrädesvis tas upp i årskurs 7-9, så bör fördjupningen i första hand syfta till att befästa grundläggande begrepp i samhällskunskap som demokrati, val, rösträtt, parlament, ledamöter och likande.
Repetera också nödvändiga geografiska begrepp som kan användas för att beskriva ett lands läge.

C  Aktivitet

Länder i Europeiska Unionen
Arbeta individuellt eller parvis
1. Samla fakta om några EU-länder. Utgå från listan (Se Förberedelser)

 • Huvudstad
 • Folkmängd
 • Yta
 • Valuta
 • Flagga
 • Medlem i EU år ….
 • Geografiskt läge. Ge en kort beskrivning av läget med hjälp av väderstreck, läge i förhållande till andra länder, hav, bergskedjor och så vidare.

Tid över:
Befäst kunskapen om ländernas lägen genom att träna med hjälp av något interaktivt undervisningsmaterial som till exempel
http://online.seterra.net/sv/ex/140
eller
http://www.webbmagistern.se/europeiska07.html

D Uppföljning

Dela upp eleverna i grupper som får till uppgift att följa nyhetsflödet kring EU och EU-valet under var sina veckor före och efter valet.
Låt varje grupp presentera en topplista över veckans EU-nyheter.

De ska då kunna redovisa

 • Rubrik och bild som anknyter till nyheten
 • En kort sammanfattning av nyheten
 • Vilket land/vilka länder nyheten handlar om/berör

Bakgrund

Korta fakta om EU:s medlemsländer

Nedladdningsbar karta, EU:s medlemsländer (engelska)

Valmyndigheten, Val till Europaparlamentet 25 maj 2014

Europaparlamentet/Informationskontoret i Sverige

Europaparlamentet, Faktasamling om EU-valet

Svenska EU-parlamentariker 2009-2014

Europaparlamentet/Informationskontoret i Sverige, Powerpointpresentationer om EU

EU-parlamentets plenisal (Plenisalen 360°)

28 EU-länder i bokstavsordning.

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 4–6
Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas …

Centralt innehåll i geografi, årskurs 4–6
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på Europas länder…

 

Förberedelser

1. Titta igenom länksamlingen i Bakgrunden och bestäm vilka du vill använda dig av.
2. Titta in i EU-parlamentets plenisal, se länk under Introduktion.
3. Skriv ut en lista med de 28 EU-länderna i bokstavsordning: se länk under rubriken Bakgrund
4. Beställ tidningar till nyhetsbevakning.

Syfte

Lektionstipset syftar till att ge eleverna en inblick i vad EU är, samt kunskap om namn och läge på några av Europas länder.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.