10 nov 2014

Val i Katalonien

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En lektion till varje avdelning är minimum.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Val rörande självständighet i delar av länder har inträffat flera gånger i år, nu senast i Spaniens nordöstra provins Katalonien. Är det rätt eller fel?

 1 Motsättningen Madrid – Katalonien, finns den?

Skaffa dig en bakgrund!

Spanien är inte den absoluta helhet som vi svenskar ofta betraktar den som. Den rikaste delen av landet, Katalonien, har sedan gammalt legat i fejd med centralmakten i Madrid. Spåren efter inbördeskriget 1936–1939 sitter kanske kvar?

Ge dig själv en bakgrund till folkomröstningen i Katalonien.

A. Läs: http://www.ui.se/blog/2012/1/28/Spanska_inbordeskrigetleverkvarar2012.aspx

B. Sök fakta kring motsättningen Madrid – Katalonien. Hur omfattande är den?

 

2 Tag ställning: Var det okej med val eller ej?

Vid omröstningar av den här karaktären hävdar nästan alltid centralmakten att detta är mot lagarna. Att ta ställning för eller emot är ofta svårt. Vi hade tidigare i år fallet Skottland.

Är det så att det rikare Katalonien vill behålla sina pengar? Är det naturligt eller bara brist på solidaritet? Eller är det bara ”frihetstörst”?

A. Sök efter artklar i ämnet. Exempel: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/katalonien-rostar-om-sjalvstyre_7697466.svd

Bevaka nyhetsmedia den här veckan. Vad skrivs om valet i Katalonien?

B. Skriv en krönika med dina egna åsikter om valet i Katalonien. Om krönikor.

3 El Clasico

Den största fotbollsmatchen i Spanien varje säsong är mötet mellan Real Madrid och FC Barcelona. Den här matchen är mycket mer än bara en fotbollsmatch.

A. Läs länkarna här nedan och ta reda på mer om motsättningarna mellan klubbarna.

Länkar:

http://www.offside.org/helgens-hojdare/2012/sondag-22-april-ett-parallellt-el-clasico

http://www.svenskafans.com/spanien/75276.aspx

 

B. Det finns ett annat hett derby i Europa med politiska och religiösa undertoner som kallas ”The Old Firm”. Hur ställde sig klubbarna i The Old Firm till Skottlands folkomröstning om självständighet?

Ta reda på mer!

Länk (på engelska men mycket att läsa): http://www.vice.com/en_uk/read/will-glasgows-old-firm-rivalry-sway-the-independence-referendum-920

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

 

Gymnasiet

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna

 

 

 

 

 

Förberedelser

Tillgång till nätet!

Syfte

Skaffa dig kunskap om bakgrunden till valet i Katalonien, med mera!

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.