04 sep 2014

Twittercensur – slag mot yttrandefriheten eller respekt för lagstiftningen?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: Demokrati, Mediekunskap, Pressetik
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Uppgift 1: Twitter och yttrandefriheten

Diskutera fördelar och nackdelar med Twitters möjlighet att dra tillbaka inlägg i enskilda länder.

Förberedelser: Tillgängliggör artikeln och övningens kopieringsunderlag för eleverna via papperskopia eller digitalt. Ladda ner kopieringsunderlaget här.
Tidsåtgång: ca 60 min.
Genomförande:

1. Läs artikeln “Twitter anpassar yttrandefriheten” i Dagens Nyheter.

2. Låt eleverna enskilt ta ställning till påståendena i kopieringsunderlaget genom att ringa in den siffra som bäst motsvarar deras åsikt.

3. Låt eleverna parvis diskutera sina ställningstaganden.

4. Låt klassrummets ena sida representera siffrorna 1-3 och den andra sidan representera siffrorna 4-6. Läs upp de olika påståendena och be eleverna att ställa sig på den sida som stämmer överens med deras svar. Lyft några argument från varje sida av klassrummet. Poängtera att eleverna när som helst under övningen kan ändra sin åsikt. Genom att ställa följdfrågor till påståendena kan du problematisera frågeställningarna ytterligare:

  • Vad kan det få för konsekvenser i förlängningen?
  • Vad finns det för fördelar/nackdelar med det?
  • Hur tänker du då?
  • Varför ska vissa medier ta ett större ansvar än andra?
  • Under den arabiska våren spelade Twitter en roll i att mobilisera motståndet mot sittande regimer. Är det tänkbart att den möjligheten nu kommer att förändras?

För tidningars kommentarsfält gäller följande:
Vi har yttrandefrihet i Sverige men man får inte skriva vad som helst. Exempelvis får du inte hota någon, förtala någon eller kränka någon. En del tidningar går igenom vad som skrivs i kommentarsfälten innan det läggs ut. Skulle det ändå slinka igenom något, som till exempel är rasistiskt så är det tidningens ansvariga utgivare som har ansvaret för det. Andra tidningar går igenom vad som skrivits i kommentarsfälten först i efterhand. Då är det du som skrivit inlägget som får ta ansvaret om du skrivit något olagligt. Men oavsett om en tidning går igenom folks kommentarer innan eller efter kommentarerna läggs ut, så måste tidningen alltid hålla uppsikt över vad som skrivs.

Uppgift 2: Sagt om yttrandefrihet

Arbeta med allmänna frågor kring tryck-och yttrandefrihet genom att lyfta kända citat.

Förberedelser: Du behöver klippa ut citaten i kopieringsunderlaget och lägga dem i en ask eller hatt. Ladda ner kopieringsunderlaget här. Ett tips är att även ha citaten på storbild så att alla ser och kan hänga med.
Tidsåtgång: ca 30-45 min.
Genomförande:

1. Klipp ut citaten och lägg dem i en ask/hatt.

2. Dela in eleverna i grupper och låt dem dra ett citat var att diskutera.
Frågor:

  • Vad försöker personen som citeras att säga?
  • Instämmer de med citatet?

3. Återkoppla genom att alla grupper får redogöra för sin diskussion och tolkning av citatet de fått.

4. Instämmer de andra i klassen med den redovisande gruppen?

Fler frågor för dig som har tid:

  • Citaten spänner från 1800-talet till vår tid. Tror eleverna att yttrandefriheten ökat eller minskat under det tidsspannet? Varför?
  • Vad kan det finnas för fördelar och nackdelar med att yttrandefriheten i världen ökar/minskar?

Länkar

Mer om Twitter och censur (på engelska)

Mer om vad Twitter är

Koppling till skolans styrdokument

Ur kursplanen i samhällskunskap, sid. 202:
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll
i årskurs 7–9:
Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Motsvarande kopplingar finns även för gymnasieskolan i SKOLFS 2011:144 och Lgr 94.

Förberedelser

Syfte

Att reflektera över aktuella frågor om yttrandefrihet och dess eventuella begränsningar

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.