03 sep 2013

Trafficking – prata EU, medier och mänskliga rättigheter

Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022


Syfte

Lärarmaterialet om människohandel inom Europa syftar dels till att öka kunskaperna om medier och om EU i allmänhet, dels till att initiera etiska diskussioner om mänskliga rättigheter och om moraliska normer. Materialet passar bra att använda inför och under
Europadagen, 9 maj

Anti trafficking day, 18 oktober

FN-dagen, 24 oktober

Innehåll
• Trafficking och EU, faktabakgrund från Europa Direkt i Jönköpings län. Beställs direkt via mikaela.billstrom-dinu@regionjonkoping.se
• Mediekompass lektionsupplägg. Se nedan.
• Länkar, litteratur och filmer på temat Människohandel i Europa. Ladda ner här. 142.91 Kb

Mediekompass lektionsupplägg

Upplägget bygger på en power point-presentation som visas direkt i klassrummet. Lärarhandledning finns både i anteckningsfälten i power point-dokumentet, och även i ett separat manus. Övningarna innehåller en del länkar till tv-inslag och artiklar, så internetuppkoppling är att rekommendera.

Mediekompass upplägg består av sex delar. Arbeta med hela eller delar av konceptet.

Följande delar ingår:

A. Inledning: En uppmärksammad rättegång om sexköp
Del A består av ett diskussionsunderlag baserat på flera tidningsartiklar och en tv-intervju om ett fall som fick stor uppmärksamhet i medierna i början av 2011. Syftet är att sätta igång elevernas tankar kring mediernas roll och kring problematiken med sexköp och människohandel. Ladda ner Del A.

B. Granska några aktuella fall och domar
Del B är baserad på fyra tidningsartiklar om några fall från 2010 och framåt. Artiklarna innehåller information om hur trafficking går till. Eleverna uppmärksammas på mönstret i den kriminella verksamhet som bland annat innefattar trafficking, människohandel för sexuella ändamål. Ladda ner Del B.

C. Hur förhåller sig den svenska regeringen till problemet?
I del C får eleverna analysera en tidningsartikel från februari 2010. Den handlar om regeringens förslag till skärpning av den svenska lagstiftningen. Ladda ner Del C.

D. Hur förhåller sig EU till problemet?
Europa tar krafttag mot människohandel. Vad säger det nya EU-direktivet? Del D bygger på några instuderingsfrågor till en faktaspäckad tidningsartikel från december 2010. Ladda ner Del D.

E. Värderingsövningar
Del E bygger på sammanfattande värderingsfrågor som syftar till att eleverna ska ta personlig ställning kring människohandel. Attityder, mediers påverkan, det offentliga samtalet, politik och demokrati blir naturliga och centrala begrepp i diskussionerna. Ladda ner Del E.

F. Avslutande skrivuppgifter och sammanfattning
Eleverna avslutar arbetet med att skriva en eller flera texter som belyser trafficking. Ladda ner Del F.

Koppling till läroplan GY2011
Undervisningsmaterialet är kopplat till ämnesplaner och kunskapskrav enligt GY2011. Exempel:

Ämnesplanen för samhällskunskap betonar att undervisningen ske ge eleverna förutsättningar att utveckla
… kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter…
… förmåga att analysera samhällsfrågor…
… kritiskt granska och tolka information från olika källor…

Samhällskunskap 1a2
Det centrala innehållet, punkt 3 och 5:
… Massmediers och informationsteknikens roll i samhället…
… Presentation i olika former… till exempel debatter, debattartiklar…

Kunskapskraven, betyget E:
… Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens…
… Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna…
… Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.


Bakgrund

Människohandel är ett allvarligt brott där en person rekryteras av ett kriminellt nätverk i ett land, transporteras från en plats till en annan, ofta mellan länder, och säljs för olika ändamål. Det kan vara utnyttjande av arbetskraft, handel med barn, barnsexhandel, organhandel, illegala adoptioner och tvångsäktenskap eller sexuellt utnyttjande och påtvingad prostitution som det här lektionsupplägget handlar om. När vi talar om människohandel pratar vi dels om dem som utnyttjas, människohandelns offer, och dels pratar vi om de kriminella som säljer dem, människohandlarna.

Hur vanligt är det i Sverige?
Enligt Rikskriminalpolisen är det svårt att uppskatta hur många som kan ha varit offer för människohandel i Sverige. Antalet människohandelsoffer som uppdagas i Sverige beror till stor del på vilka resurser polisen lägger ner på att upptäcka denna brottslighet. Dessa insatser skiftar mellan polismyndigheterna och ser olika ut från år till år. Försäljningen av sexuella tjänster sker i Sverige, liksom i andra länder, mestadels via Internet. Annonserna på Internet har i de flesta fall lagts ut av människohandlare eller hallickar, men är utformade så att det ska se ut som om kvinnorna själva ligger bakom dem. I verkligheten har kvinnorna oftast ingen vetskap om vad som faktiskt står i annonserna, särskilt de kvinnor som varken kan läsa eller skriva.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.