16 nov 2015

Terrorattentaten i Paris

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Över ett hundra människor fick sätta livet till och ett par hundra skadades vid terrordåden i Paris. Dessa fruktansvärda dåd dominerar nyhetsflödet och ska naturligtvis också tas upp i skolans undervisning. Utnyttja alla de rapporter som nu kommer oss till dels och lär er mer och få en större förståelse om vad som hände och vilka följder det kan få.

1 Följ utvecklingen i våra massmedier!

När det här skrivs har terrordåden just inträffat och vi vet en del men mycket kommer säkert att uppdagas.

A. Vilka nyheter kommer/har kommit från IS som i skrivande stund verkar stå bakom dåden?

B. Vilka åtgärder mot IS kommer stormakterna överens om?

C. Diskutera: Vad måste göras för att stoppa IS terror? Försök att tänka realistiskt och inte bara komma med mer eller mindre ogenomtänkta hämndaktioner? Tidigare invasioner i Irak och Afghanistan har knappast lett till några helt igenom positiva följder.

2 Hur påverkar dåden Sverige, övriga EU, Ryssland och USA?

A. Vi har en intensiv debatt om flyktingmottagande i Sverige. Tror du att attentaten i Paris påverkar svenskarnas vilja att ta emot flyktingar?

B. Nu kommer förmodligen attackerna mot IS att öka. Följ utvecklingen och leta uttalanden från EU-länder, från Ryssland och USA i medierna. Vad händer?

C. Hur påverkar händelserna i Paris, Beirut och Ankara, samt det förmodade attentatet mot det ryska planet i Egypten dig? Vågar du resa till turistorter i exempelvis Egypten, och hur kommer det att kännas att besöka centrala Paris eller London? Diskutera!

3 Sociala medier

Redan medan attacken mot konsertlokalen Le Bataclan pågick tvittrade personer inne i lokalen om vad som hände. Information av olika slag, sörjande, deltagande, m.m. explodera i sociala medier. Vilken roll spelar sociala medier idag? Granska och diskutera!

A. Spelade sociala medier en viktig roll i nyhetsförmedlingen redan från början? Ge exempel.

B. #PrayforParis och #ParisAttacks skapades snabbt, bilder och tweets därifrån förmedlades snabbt ut på sociala medier. Ge exempel på extra gripande bilder och uttalanden som påverkar dig. Samla dem och diskutera deras påverkan.

C. Det dyker säkert upp meddelanden på sociala medier som hyllar dåden. Försök att granska sådana. Diskutera vad som kan ligga bakom dessa meddelanden.

D. Flera korta filmer som ger en bild av desperata människor finns på både sociala medier och hos traditionella mediers webbsidor. Ska man lägga ut sådana filmer?

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten.

Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

Förberedelser

Inga

Syfte

Att lära sig mer om dåden och dess följder men också öva sitt kritiska öga mot den flora av rapporter som vräks över oss.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.