03 sep 2013

Sverige, samer och mänskliga rättigheter

Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

I skolans kursplaner i svenska står det att elever ska få kännedom om det samiska språket/språken.

Svenska Dagbladet: FN kritiserar behandling av samer

DISKUTERA
1. Vad vet ni om samer?

2. Vad innebär mänskliga rättigheter?

3. Vad vet ni om samerna och kraven på mänskliga rättigheter? (I svenskämnet kan rättigheten till sitt språk lyftas fram)

4. Gör en jämförelse genom att söka på nyheter om olika ursprungsbefolkningar i Sverige och resten av världen i några rikstäckande och lokala tidningar. Vad är resultatet? Vilka typer av nyheter hittar ni? Vad kan man dra för slutsats av detta?

5. Avslutande fråga: Är vissa mänskliga rättigheter viktigare än andra? Behöver inte allas mänskliga rättigheter uppfyllas?

LÄNKAR
Sveriges Radio
Brist på samiska är lagbrott
Kommuner kan inte ge tolkhjälp på samiska – trots ny lagstiftning

Om FN:s rapport om samer
Om samer, från Samiskt informationscentrum
Om mänskliga rättigheter, från regeringens webbplats

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.