29 feb 2016

Supertisdagen

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje undervisande lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Tisdagen den 1 mars är det primärval i tolv delstater i USA inför höstens presidentval. Det är nu man brukar se vartåt det barkar. Kommer Donald Trump att fortsätta sitt segertåg eller kan Rubio och Cruz ta över i förarsätet på den republikanska sidan? Och kan Bernie Sanders utmana storfavoriten Hillary Clinton?

Följ nyhetsrapporteringen!

A Faktabakgrund

1. Vilka stater har primärval den 1 mars?

2. Rangordna dem efter folkmängd.

3. Vad skiljer stater som Vermont och Massachusetts från Georgia och Alabama?

B Hur gick det?

De här många staterna är ganska olika, så granska mediernas rapportering.

1. Var gick det bäst för Donald Trump? Varför blev det så? Analysera!

2. Var gick det bäst för Hillary Clinton? Varför blev det så? Analysera!

3. Påverkade den svarta befolkningen resultatet någonstans?

4. Påverkade den latinska befolkningen någonstans?

5. En av de republikanska kandidaterna kommer från Texas, Ted Cruz. Hur gick det för honom där?

C Ledarsidor och andra åsiktstexter

Vad tycker svenska proffstyckare om resultatet? Granska ledarsidor, bloggare och politiska tyckare på Twitter.

1. De stora tidningarnas ledarsidor

2. Skriver din egen tidning något? Följ med!

3. Politiska bloggar och tweets

4. Överensstämmer resultatet med din egen åsikt? Motivera och diskutera i klassen!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs:

• kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället

• kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Att skaffa sig kunskap och förståelse om hur politiken utformas i världens mäktigaste land.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.