18 nov 2013

Skriv som journalisterna

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: Varje del (1, 2 och 3) bör ges en lektion. Del 3 förmodligen mera.
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

1 En första lektion

Starta av med att ge eleverna en kortkurs i hur de ska skriva en bra nyhetsartikel. Var och en som har något att berätta kan skriva en bra nyhetsartikel. Förbered genom att hitta en bra nyhetsartikel som uppfyller de nedan beskrivna kriterierna.

A. Det går inte att berätta allt i en artikel, utan välj ut det du tycker är intressantast för läsaren och placera det i rubriken. En bra rubrik är nyckeln till att bli läst. Om rubriken är platt får du inga läsare alls. Kom dock ihåg att rubriken måste motsvara texten, annars blir läsaren bara besviken. Det går inte att överdriva i rubriken för att locka läsare!

B. Skriv en kort ingress som bara innehåller två meningar, varav en är ett pratminus. Nästan alla artiklar bygger på intervjuer så pratminus (citat) brukar det finnas gott om. Följ upp den vinkel du valt i rubriken så att läsaren hänger med.

C. Skriv en brödtext på cirka 1500-1800 tecken som innehåller minst tre pratminus, gärna fler. Diskutera hur mycket berättande text det ska finnas som kompletterar de olika citaten. Ofta är det lyckat att låta den som talar i texten berätta direkt till läsaren genom citat (pratminus). Om skribenten berättar för mycket ställer sig han/hon mellan berättaren i artikeln och läsarna.
Det är viktigt att berätta kort och koncist! Vi har stressade läsare och långa texter tenderar att inte bli lästa.
d. Diskutera igenom demonstrationsartikeln i stort. Vad är det som är bra, vad är mindre bra?

2 Granska!

Eleverna går igenom en eller flera tidningar (helst bör samtliga elever i klassen ha samma tidning framför sig!), exempelvis den egna lokaltidningen och letar efter riktigt bra artiklar, skrivna på ett sådant sätt att de griper tag i läsaren och behåller honom/henne kvar. Artiklar som inte blir för långrandiga utan håller sig till lagom antal ord.
Lista upp de tre bästa artiklarna i tidningen. Jämför resultaten i klassen. Sammanställ resultaten så att ni får klassens topp fem. Diskutera vad det är som gör artiklarna bra.

3 Skrivande

Skriv en egen artikel med rubrik, ingress och en brödtext som är mellan 1500 och 1800 tecken lång. Följ gärna upp med att låta eleverna läsa varandras artiklar och diskutera innehållet. Var noga med att framhålla det som är bra, hellre än att fokusera på bristerna!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan – svenska
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Gymnasieskolan – svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 

Förberedelser

Se till att varje elev har tillgång till en tidning, helst en papperstidning, men det går bra med webben också! Försök att hitta en bra, och typisk, nyhetsartikel som kan användas som ”demonstration” för eleverna. Se under ”En första lektion”.

Syfte

Att förbättra sitt skrivande.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.