04 sep 2013

Skriv egna ingresser

Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 04 sep 2015

Utgå från en artikel i tidningen och använd de faktauppgifter som finns där. Börja med att skriva en nyhetsingress och fortsätt sedan med en pratminusingress, detaljingress och kontrastingress. Tänk på att ingressens uppgift är att “kroka tag” i läsarna.

Olika typer av ingresser
Nyhetsingressen sammanfattar det viktigaste.

Citatingressen börjar med ett intressant citat.

Detaljingressen förstärker en detalj.

Kontrastingressen bygger på motsatser.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.