24 feb 2014

Samhällskunskap – ett barn, en prinsessa

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En serie lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Den 21 februari 2014 födde prinsessan Madeleine en dotter. Nästan exakt två år tidigare föddes prinsessan Estelle, Sveriges blivande drottning. Båda har redan fått stor uppmärksamhet och får räkna med journalistbevakning resten av sina liv.
Andra barn hamnar sällan i tidningen. Men alla barn är lika mycket värda …

A Introduktion

– Vem skulle (inte) vilja leva som en prins/prinsessa?
Visa några utvalda nyhetsartiklar eller nyhetsklipp. Samtala om likheter och olikheter i barns uppväxtvillkor i Sverige i dag. Samtala om fördelar och nackdelar med att födas till tronarvinge i en monarki, jämfört med att födas i en ”vanlig” familj.

B  Fördjupning

Gör de fördjupningar som du tycker behövs. Exempel:
– barnkonventionen
– statsskick, monarki, republik
– några samhällsstrukturer som eleverna kan stöta på i arbetet med Moment C.

C Aktivitet

Genomför hela eller delar av lektionsupplägget ”Ett liv – från vaggan till graven”, hämtat ur Mediekompass lärarmaterial ”Kunskap och lek år 4-6”, sidan 23.

D Uppföljning

Leta efter guldkorn i elevernas arbeten. Lyft fram det som tas upp i det centrala innehållet. Se ”Koppling till skolans styrdokument”.

Bakgrund

Mediekompass lärarmaterial Kunskap och lek, år 4-6

Expressen, Prinsessan Madeleine har fött en dotter

Aftonbladet, Estelle firar tvåårsdagen i norska fjällen

Svenska Dagbladet, Ska vi acceptera att barn tigger?

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Samhällskunskap, syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor … Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällstrukturer.

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 4-6
Rättigheter och rättsskipning

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning

  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommun, landsting och stat använder skattepengarna till.

Individer och gemenskap

  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

 

Foto: Kate Gabor/ kungahuset.se

 

Förberedelser

1. Välj ut några nyhetsartiklar eller klipp, som visar barns olika förutsättningar i Sverige.
Välj till exempel klippen som finns i ”Bakgrunden”. Komplettera med några andra klipp som handlar om barn med olika förutsättningar.
2. Läs igenom lektionsupplägget ”Ett liv -från vaggan till graven”. Avgränsa gärna till åldern 0-18 år.
3. Gör förberedelser inför Moment B -fördjupning.
4. Samla dagstidningar så att du har minst en tidning per elev.

Syfte

Lektionstipset syftar till att eleverna ska reflektera över människors olika förutsättningar och villkor, samt att de ska känna till de samhällstrukturer och sociala skyddsnät som omger barns liv.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.