01 jan 2018

Elevpresentation inför Eurovision Song Contest

4-67-9
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 40- 80 minuter
Tema: 
Senast uppdaterad: 31 jan 2018

Inför både den svenska uttagningen i Melodifestivalen och Eurovision Song Contest skrivs mängder med artiklar om artisterna och tävlingen. Detta är ämnen som eleverna ofta är insatta i, och även de yngre läser gärna om musikfesten. För de äldre eleverna kan en djupare diskussion om medial exponering, artistbranschens villkor och liknande föras.

Använd elevernas intresse till övningar i att söka information och uttrycka sig i tal och/eller skrift, gärna med digitala hjälpmedel.

A – introduktion

Googla på favoritartisten!

Använd det anpassade Google-sökfältet längst ned på denna sida, som enbart visar tidningsartiklar. Låt eleverna söka på sina favoritartister i årets melodifestival och sammanställa vad de får veta om “sin” artist. Låt de sedan jämföra sina resultat i mindre grupper eller i helklass, genom att exempelvis besvara följande frågor:

 • Hur gammal är  artisten?
 • Var bor artisten?
 • Hur kan man beskriva artistens musik och framträdande?
 • Hur tror eleven att det kommer att gå för artisten i Melodifestivalen? Varför?
 • Vad krävs av artisten för att stå i rampljuset?

 

B – aktivitet

En Power Point-presentation om artisten

Eleverna på mellanstadiet ska enligt Lgr 11 kunna göra muntliga presentationer om ämnen hämtade från vardagen, med hjälp av stödord, bilder och digitala medier. Med bakgrund till det föreslår vi en kul, spännande och fartfylld Power Point-presentation om årets melodifestivaldeltagare.

Arbetsgång:

1. Låt eleverna söka fritt och brett på sina favoritartister. De kommer att hitta fler sajter än de förmodligen orkar igenom. Genom att använda det anpassade Google-sökfältet längst ned på denna sida begränsas urvalet till svenska nyhetssajter.

2. Hjälp dem att strukturera innehållet i presentationen och ge förslag på vad den ska innehåll, till exempel fakta, sagt i intervjuer, bilder, ljudklipp med mera. Glöm inte att ange källan och kanske också när den publicerades.

3. Hur omfattande ska presentationen vara? Antal bilder? Ange hur lång tid får den ta.

4. För vem gör de den? (Andra klasser på skolan?)
Arbeta i större eller mindre grupper. Uppmana grupperna att hjälpa och tipsa varandra om godbitar som de hittar på nätet. Låt presentationerna höja stämningen inför finalen! Heja Frans!

C – uppföljning

Hur gick det för de olika artisterna i finalen? Samla rubriker och bilder från olika medier. Vilka rubriker och bilder gillar eleverna bäst? Varför?
Sammanfatta årets Eurovision Song Contest och diskutera vad den kan komma att innebära för de olika artisterna och deras karriärer.

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11, med revidering fr o m 2018-07-01.
Svenska, årskurs 4—6, centralt innehåll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Svenska, årskurs 7—9, centralt innehåll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förberedelser

Bestäm dig för hur artisten ska presenteras.

Syfte

Att utifrån en aktuell person göra en muntlig, skriftlig eller digital presentation. 

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.