04 maj 2015

Parlamentsval i Storbritannien

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Individuellt, beroende på hur mycket tid lärare och klass vill lägga.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Den 7 maj går Storbritannien till val. Det blir ett extra intressant val och liknar på många sätt valen i flera andra europeiska val. Följ utvecklingen och resultatet i medierna.

Förutsättningar: För att täcka hela uppgiften bör ni ha tillgång till papperstidningar från dagarna innan valet samt dagarna efter, men huvudsaken är att ni har tillgång till tidningarnas nätsidor.

Att starta med:

dn.se “Valet i Storbritannien 2015”

1 Partierna

Traditionellt domineras brittisk politik av två partier, Tories (De konservativa) och Labour.

a. Vad skiljer Tories och Labour? Vilka är deras viktigaste valfrågor?

b. Liknar skillnaderna mellan Tories och Labour skillnaden mellan vänster och höger i svensk politik?

c. I Storbritannien har de enmansvalkretsar. Vad innebär det?

2 Outsiders

Två outsiders deltar i årets val, UKIP och SNB (Scottish National Party)

a. Vad står UKIP för? Vilka är deras viktigaste valfrågor? Sök upp resultatet i tidningarna.

b. Vilka är SNB:s viktigaste valfrågor? Sök upp resultatet i tidningarna.

c. Hur påverkar SNB:s resultat Labours resultat i Skottland?

3  Hur blev resultatet?

Sök upp resultatet i tidningarna. Varför gick det som det gick?

a. Läs analyser och försök skapa dig en bild av varför det gick som det gick.

b. Hur gick det för Eukip? Analysera deras resultat.

c. Hur gick det för SNP och övriga partier i Skottland? Analysera resultatet.

d. Stämmer det med de odds som fanns några dagar innan valet?

braodds.com “Nästa parlamentsval i Storbritannien”

http://www.braodds.com/nasta-parlamentsval-i-storbritannien#

e. Om valresultatet hade räknats om efter vårt valsystem hur hade det påverkat läget i brittiska parlamentet?

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Gymnasieskolan

Samhällskunskap

Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

 

Förberedelser

Tillgång till tidningar dagarna innan och efter valet.

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.