10 feb 2014

OS i Sotji: Medaljer till Kalla och Hellner

4-6 Arkiv
Kurs: Matematik
Lektionsantal: 4-6 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Matematik och statistik i vardagen! Det blev två silvermedaljer till Sverige under den första OS-helgen. Jämför den svenska medaljskörden med några andra länders. Undersök data, skapa tabeller och diagram och resonera kring dem.

Syfte

Utveckla förmågan att
– skapa och läsa av ett stapeldiagram
– använda matematiska begrepp
– resonera kring diagram
– kommunicera i grupp

A Introduktion

Visa nyhetsklipp eller tidningsartiklar, som handlar om svenska OS-medaljörer i Sotji. Se förslag i Bakgrunden.

B Fördjupning

 1. Visa hur man skapar en frekvenstabell och ett stapeldiagram.
 2. Gå igenom nödvändiga begrepp som till exempel frekvenstabell, diagram, axlar…

C Aktivitet

Arbeta parvis

 1. Sök information om vilka länder som har tagit OS-medaljer i Sotji.
 2. Välj ut fem länder.
 3. Resonera er fram till hur er frekvenstabell ska se ut. Den ska visa hur många brons-, silver- och guldmedaljer som länderna har tagit. Fyll gärna på dag för dag! Gör var sin tabell.
 4. Gör var sitt stapeldiagram som visar hur många brons-, silver- och guldmedaljer som länderna har tagit. Resonera om hur det ska se ut innan ni börjar.
 5. Skriv minst tre frågor med svar till era diagram.

Extrauppgifter

 1. Leta reda på de olika ländernas flaggor och illustrera diagrammet med dem.
 2. Sök information om hur OS-medaljerna ser ut. Visa!
 3. Berätta om några av medaljörerna med hjälp av korta faktatexter.

D Uppföljning

 1. Instruera eleverna att de ska redovisa sina undersökningar i grupper om 3-4 elever genom att berätta och ställa frågor om sina diagram.
 2. Låt en elev tala färdigt om sitt diagram innan de andra i gruppen kompletterar och ställer frågor.
 3. Gör en gemensam sammanfattning i klassen utifrån några av diagrammen.
 4. Samtala om annat intressant som redovisningarna gett upphov till.

Bakgrund

Sydsvenskan, Silver till Kalla i skiathlon

Aftonbladet, Silver till Hellner efter ryck i sista backen

Medaljligan på den officiella OS-sajten (på engelska)

Medaljligan på svenska

 

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i matematik, årskurs 4-6
Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Kunskapskrav i matematik i slutet av årskurs 6:
”Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett … sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer…”

Förberedelser

1. Läs igenom bakgrunden
2. Bestäm om tabeller och diagram ska göras på papper, eller på dator.
3. Gör de förberedelser som detta kräver.

Syfte

Utveckla flera förmågor

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.