08 nov 2023

Från rubrik till berättelse

1-34-67-9
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 08 nov 2023

Vilken väg tar en berättelse om man utgår från samma rubrik, men väljer olika bilder till? En övning där eleverna får skriva själva, framföra berättelsen muntligt och reflektera över hur bilder påverkar oss.

Tidsåtgång: ca 60 min

Dela upp eleverna i två grupper – alla får samma rubrik, men olika bilder. Låt eleverna få varsin kopia så att de inte vet att de har olika bilder till rubriken.

  • Eleverna skriver varsin text utifrån rubriken och bilden. Låt elevernas vana vid att skriva tidningstexter, avgöra om de ska skriva en notis, en artikel eller ett reportage. Uppmana dem att låta innehållet i bilden synas i texten, till exempel genom att de har med en miljöbeskrivning eller redogör för sinnesintryck.
  • Låt eleverna öva på att läsa sina texter högt innan de i mindre grupper läser dem för varandra.
  • Uppmana dem att notera olikheter mellan varandras texter.
  • Samtala i helklass om det eleverna har noterat i sina grupper.
  • Samtala om hur valet av bild har påverkat deras texter.

Koppling till kursplan och ämnets syfte

Bildämnet

  • förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

Svenskämnet

  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Förberedelser

Kopiera upp en lagom klurig rubrik till samtliga i klassen. Välj sedan ut två bilder av olika karaktär (t ex en glad och en sorgsen) och kopiera upp den ena till halva klassen och den andra till den andra halvan.

Syfte

Att visa på bildens påverkan, att stimulera till eget skrivande och att öva på muntlig framställning.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.