04 sep 2013

Från rubrik till berättelse

1-34-67-9
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 04 sep 2015

Tidsåtgång: ca 60 min

Dela upp eleverna i två grupper – alla får samma rubrik, men olika bilder.
Låt eleverna få varsin kopia (gärna så att de inte vet att de har olika bilder till rubriken, kanske vid halvklasstillfälle).

Eleverna skriver en egen berättelse utifrån rubriken och bilden. Uppmana dem att bygga ut berättelsen med miljö- och sinnesintryck.

Låt eleverna öva att läsa sina berättelser med inlevelse eller berätta dem fritt ur minnet. Låt några elever berätta högt för klassen eller sätt alla i små grupper och låt dem framföra sina berättelser för varandra.

Diskutera olikheterna i berättelserna och hur starkt bilden präglar berättelsen.

Koppling till läroplan

Ur kursplanen för bild år 4-6: Bildanalys. Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
Ur syftet för ämnet svenska: undervisningen ska stimulera eleverna att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Förberedelser

Kopiera upp en lagom klurig rubrik till samtliga i klassen. Välj sedan ut två bilder av olika karaktär (t ex en glad och en sorgsen) och kopiera upp den ena till halva klassen och den andra till den andra halvan.

Syfte

Att visa på bildens påverkan, att stimulera till eget skrivande och att öva på muntlig framställning.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.