20 jan 2014

OS i Sotji – geografi åk 4-6

4-6 Arkiv
Kurs: Geografi
Lektionsantal: 1-4 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

7–23 februari 2014 avgörs vinter-OS i Sotji, Rysslands sydligaste stad. Sotji ligger vid Svarta Havet i subtropisk klimatzon. Låt eleverna bekanta sig med kartan och för in resonemang om klimat, väder, väderstreck, längdgrader/breddgrader och andra geografiska begrepp.

A Introduktion

 1. Samtala om de olympiska vinterspelen. Vad känner eleverna till?
 2. Lokalisera Sotji på kartan.

B Fördjupning

Rubrik: Resan till Sotji
Påbörja gemensamt en text som eleverna kan bygga vidare på i moment C.
Ta upp de geografiska begrepp som eleverna bör använda för att beskriva sin resa så detaljerat som möjligt.

C Aktivitet

Gör en resebeskrivning i form av en kombinerad sakprosatext och berättande text.
Arbeta individuellt eller i par.
Instruktion:

 1.  Planera resrutten. Rita in den på kartan.
 2. Gör en tankekarta: Vilka länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter passerar ni på resan? Välj lämpliga färdmedel till olika sträckor: flyg, tåg, båt, buss, bil, taxi…
 3. Skriv en text som innehåller början, handling och avslutning. Använd så många geografiska begrepp som möjligt i texten och fokusera på att stava alla namn med stor bokstav.

 

D Uppföljning

 1. Bilda smågrupper. Låt eleverna visa sina kartor och läsa upp berättelserna för varandra.
 2. Visa några elevers resrutter på storbild och låt dem läsa upp sina berättelser.
  Analysera enligt modellen ”Two stars and a wish”.

 

Bakgrund

Two stars and a wish, Bedömningsteknik som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra.

Helsingborgs Dagblad, Sotji – vinter-OS i sommarstaden

Svenska Dagbladet, Sotjispelen – långt från de gamla idealen

Sochi magazine, Vädret i Sotji/Krasnaya Polyana

www.vilketvader.se Webbkameror och väder i och runt Sotji

Östeuropaguiden, Det ryska alfabetet

OS i skolan, Lär dig om OS

OS i Skolan, OS-idrotter vinter

 

Koppling till skolans styrdokument. Lgr 11

Centralt innehåll i geografi, årskurs 4-6

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Kartan: OpenStreetMap

Förberedelser

Läs de länkar i avsnittet Bakgrund, som du känner behov av.
Kopiera en karta som sträcker sig från Sverige till Sotji i Ryssland.
Sammanställ en ordlista med de geografiska begrepp som är användbara i moment B och C.

Syfte

Lektionstipset syftar till att sätta in geografiämnet i ett elevnära sammanhang där eleverna kan uppleva nyttan av det som tas upp i läroplanens centrala innehåll.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.