03 feb 2014

OS i Sotji: Berättande text om en OS-tävling

4-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 4-6 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Se på OS tillsammans i klassen och skriv sedan berättande texter. Perfekt att träna på miljö- och personbeskrivningar, samt gestaltningar i en autentisk situation!

A Introduktion

Gemensamt

 1. Presentera uppgiften, som är att skriva en berättande text om en OS-tävling.
 2. Visa tv-tablåerna ur en dagstidning för eleverna och se vilka tävlingar som kan bli aktuella att se.
 3. Rösta fram vilken tävling/match som ni ska se och skriva om.

B Fördjupning

 1. Läs någon/några tidningstexter med förhandsinformation inför sändningen.
 2. Gör en gemensam tankekarta som underlag till texten.
 3. Ta upp de språktermer som du tycker är viktiga att lyfta fram för just dina elever. Till exempel: miljö- och personbeskrivningar, gestaltningar, skiljetecken, sambandsord, meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler.
 4. Gå igenom hur en bra inledning kan formuleras. Observera att den måste vara intresseväckande för att fånga läsaren!

C Aktivitet

 1. Se hela eller delar av tävlingen/matchen tillsammans.
 2. Anteckna under tiden.
 3. Fyll på tankekartan med aktuell information efteråt.
 4. Skriv var sin text! Begränsa tiden om du vill!
  Extrauppgift: Illustrera texten. Kanske som en bildserie?

D Uppföljning

 1. Låt eleverna läsa upp texterna för varandra i mindre grupper.
  Analysera enligt modellen ”two stars and a wish”.
 2. Läs upp några texter för klassen och lyft fram formuleringar som visar att eleven använt gestaltningar och miljöbeskrivningar.
 3. Jämför i efterhand med någon eller några tidningsartiklar. Likheter? Skillnader? Goda exempel?

 

Bakgrund

Förslag på tävlingar som går under skoltid:

Vecka 7
Tisdag 11/2 kl. 13.00 Skidor, sprint fri stil, damer och herrar (hela tävlingen, eller något enstaka heat)
Onsdag 12/2 kl. 08.00 Störtlopp, damer (hela tävlingen, eller någon enstaka åkare)
Torsdag 13/2 kl. 10.30 Slopestyle, skidor, herrar (hela tävlingen, eller någon enstaka åkare)
Torsdag 13/2 kl. 11.00 Skidor, 10 km klassiskt, damer (hela tävlingen)

Vecka 8
Måndag 17/2 kl. 08.00, 13.30 Ishockey, damer, semifinal (hel match, eller en period)
Tisdag 18/2 kl. 08.00, 11.30 Alpint, storslalom, damer (hela tävlingen, eller någon enstaka åkare)
Onsdag 19/2 kl. 08.00, 11.30 Alpint, storslalom, herrar (hela tävlingen, eller någon enstaka åkare)
Torsdag 20/2 kl. 11.40 Skicross, herrar (hela tävlingen, eller något enstaka heat)
Fredag 21/2 kl. 11.40 Skicross, damer (hela tävlingen, eller något enstaka heat)

Trailer om OS i TV3 & TV10.

Bedömning för lärande: bedömningsteknik som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra.

 

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6
Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med… miljö- och personbeskrivningar…

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur och meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord och böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Förberedelser

1. Beställ tidningar, gärna OS-bilagor.
2. Gör klart för dig om ni ska se en tävling i direktsändning, eller i efterhand och om ni ska fokusera på en del av tävlingen/matchen eller på hela. Förslag på tävlingar finns under Bakgrund.
3. Kolla tv-tablåerna i en dagstidning.

Syfte

Lektionstipset syftar till att utveckla elevernas förmåga att skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning, samtidigt som begrepp som personbeskrivning, gestaltning och miljöbeskrivning kan föras in.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.