25 aug 2014

Nyhetsquiz – Hänt i sommar

1-34-6 Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: En lektion med möjlighet till uppföljning.
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Under denna historiskt varma sommar är det säkert många av dina elever som kopplat bort nyheter mot bad och annat kul som hör sommaren till. Men lika säkert är det några har talas om det flygplan som sköts ner över Ukraina, om skogsbranden i Västmanland eller att Tyskland vann i Brasilien. Här ger vi klassen en möjlighet att diskutera några av sommarens nyheter.

A Introduktion

Dela in klassen i smågrupper. Varje grupp samarbetar och försöker lösa så mycket som möjligt av quizet. Tidsbegränsa, förslagsvis 20 minuter. Uppgiften kan göras som en tävling. Rätta tillsammans och diskutera nyhet för nyhet.

B Fördjupning 1

Samtala om nyhet för nyhet. Ta hjälp av de länkar som ges förslag på i facit, kartor och
journalistens basfrågor.
– Vad har hänt?
– När hände det?
– Var hände det?
– Vem/vilka var inblandade?
– Hur gick det till?
– Varför hände det?

Fördjupning 2

Fördela quizets frågor i klassen och låt varje grupp fördjupa sig en. Om det blir frågor över kanske du som lärare kan ansvara för quizets mest komplicerade fråga/frågor? Arbeta på samma sätt som i Fördjupning 1.

C Aktivitet

Hur viktiga är nyheterna? Be grupperna att markera de nyheter, som de tror kommer att finnas i kommande läroböcker. De ska också kunna motivera varför eller varför inte. Efter avslutad redovisning kanske eleverna tänker annorlunda. Avsluta med en individuell omröstning. Vilken nyhet toppar klassens omröstning?

D Uppföljning

Om du låtit grupperna fördjupa sig i var sin nyhet så har du nu ett antal ”expertgrupper”. Låt dessa hålla utkik i medierna och lämna nya rapporter när något har hänt kring deras nyhet.

Bakgrund

Pdf 1: QUIZ – Nyheter från sommaren 2014
Pdf 2: Facit Quiz

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Syfte – Samhällskunskap
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Förberedelser

Förberedelserna är minimala. Dra ut vårt quiz så att varje elev/grupp har var sitt ex.

Syfte

• att utveckla en vana att följa med i nyhetsflödet
• att skapa nyfikenhet och lust att lära utifrån aktuella händelser
• att ge sammanhang och förståelse
• att ge tillfälle att diskutera nyhetshändelser med andra.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.